Waar ben je naar op zoek?

Anderhalf tot twee kuikens meer per hen

Persbericht Persbericht16-10-2020

Meer eieren en anderhalf tot twee kuikens meer per hen. Zeer positieve resultaten van een proef waarin vleeskuikenouderdieren volgens het Split Feeding concept twee keer per dag gevoerd worden. 

Afbeelding: SplitFeeding VKOD 720x300

“Split Feeding is een concept dat al langer in de legpluimveehouderij met succes wordt toegepast. Dat het concept nu ook wordt toegepast bij vleeskuikenouderdieren is een radicale innovatie te noemen”, aldus Joost Sparla, Marketing & Technisch Directeur Pluimvee.

“De inzet van Split Feeding zet de traditionele manier van voeren bij vleeskuikenouderdieren op zijn kop. De hennen hebben een enorme voeropnamecapaciteit en moeten gerantsoeneerd worden. Tot voor kort werd gedacht dat de porties te klein zouden zijn wanneer deze over meer dan één voerbeurt verdeeld zouden worden”,  aldus Sparla.

Uit proeven blijkt het tegendeel waar te zijn. In de moderne stallen kan prima twee keer per dag gevoerd worden. Door daarnaast Split Feeding toe te passen met een ochtend en middag voer, wordt nog beter naar de behoefte van het dier gevoerd en worden nutriënten veel efficiënter benut. 

Doorontwikkeld voor vleeskuikenouderdieren

Het Split Feeding principe, ontwikkeld door Trouw Nutrition R&D, wordt door ForFarmers naar tevredenheid ingezet bij leghennen. De hennen krijgen dagelijks twee soorten voer, afgestemd op de fase in de eiproductiecyclus: een energie- en eiwitrijk ‘ochtendvoer’ gericht op de vorming van het ei(wit). Daarnaast krijgen de hennen een calciumrijk ‘middagvoer’ voor een optimale schaalvorming.

Trouw Nutrition R&D ontwikkelde het concept door tot het inmiddels gepatenteerde Split Feeding Broiler Breeders concept voor vleeskuikenouderdieren, dat door ForFarmers ingezet wordt bij vleeskuikenouderdieren in Nederland en Duitsland.

Verbetering resultaten

Uit zowel praktijkproeven als proeven in het onderzoekscentrum van Trouw Nutrition blijken de resultaten bij vleeskuikenouderdieren ook te verbeteren:

  • Betere eischaalkwaliteit
  • 1,5 – 2 kuikens meer per hen;
  • Lagere voerkosten;
  • Verbeterde duurzaamheid, door minder en drogere mest en 9% lager vochtgehalte;
  • De dieren vertonen rustiger gedrag wanneer zij twee keer per dag gevoerd worden.


Dit zijn resultaten waarmee ForFarmers haar klanten helpt het rendement en duurzaamheid te verbeteren.