Waar ben je naar op zoek?

Best presterende koppels leggen 17 eieren meer per hen

Persbericht Persbericht17-6-2019

De best presterende koppels (top 25%), gevoerd door ForFarmers, legden in 2018 op 85 weken gemiddeld ruim 17 eieren meer dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de gegevens van monitoringprogramma Agroscoop Legmanager. Deze prestatie laat zich vertalen in een hoger rendement voor pluimveehouders. Bovendien wordt extra rendement behaald door een beter doorlegvermogen en een aanzienlijk lagere uitval dan het landelijk gemiddelde.

17 eieren meer per hen voor ForFarmers klanten

Agroscoop Legmanager is een digitaal monitoringsprogramma waarmee pluimveeveehouders hun technische en financiële cijfers kunnen beoordelen en vergelijken met die van collega’s. Uit gegevens van het programma blijkt dat scharrel- en Freilandkoppels, gevoerd door ForFarmers, gemiddeld 411 eieren legden op een leeftijd van 85 weken. Dat is 8 eieren meer per opgezette hen dan het landelijk gemiddelde. Deze koppels kenden een cumulatief uitvalspercentage van 5,8%.

17 eieren meer

De 25% best presterende koppels van ForFarmers laten nog betere resultaten zien: 420 eieren per opgezette hen op 85 weken en uitval van 4,4%. Dat is maar liefst 17 eieren meer per hen dan het landelijk gemiddelde. Het landelijke gemiddelde in Legmanager ligt bij scharrel- en Freilandkoppels van 85 weken op 403 eieren per opgezette hen met een cumulatieve uitval van 8,5.

Afbeelding: 17 eieren meer per hen correct

Dicht op de praktijk

Sinds 2018 hebben pluimveehouders real time toegang tot hun stal- en bedrijfsgegevens, een uitbreiding van het Agroscoop Platform, dat enkel prestaties achteraf meet. Met Agroscoop Insight is zowel de pluimveehouder als de adviseur in staat om direct te schakelen als er afwijkingen worden waargenomen. Dit resulteert in verbeterde efficiëntie op het erf en een beter resultaat.