Waar ben je naar op zoek?

De broederhaan, een nieuwe vorm van pluimveehouderij

Sector Nieuws Sector Nieuws5-1-2021

Het is al jaren een ethisch struikelblok binnen Europa; het doden van de mannelijke eendagskuikens die ‘overblijven’ bij de productie van leghennen. Tegelijkertijd woedt er een duurzaamheidsdiscussie over het slachtrijp maken van deze haankuikens. Wat is de huidige status? En wat kan de pluimveehouder ermee?

Na Frankrijk en Zwitserland presenteerde ook Duitsland eerder dit jaar een wetsvoorstel waarin het doden van eendagskuikens van legrassen verboden wordt. Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, mogen voor de tafeleieren in de Duitse schappen geen mannelijke eendagskuikens meer gedood zijn. Deze eis geldt dan ook voor alle eieren die Duitsland importeert. Aangezien ruim 80% van de Nederlandse export van tafeleieren naar Duitsland gaat, zal ook in Nederland een alternatief voor het doden van haankuikens gevonden moeten worden.

Retail zet stappen

De retail heeft inmiddels stappen gezet. Zo liggen in Duitsland bij Aldi, Lidl en Rewe nu ‘Respeggt’ eieren in de schappen. Dit zijn eieren van leghennen waarvan het geslacht al in het ei bepaald is. De ‘mannelijke’ eieren worden daarbij uitgeselecteerd en verwerkt in eiproducten. Jumbo en Coop verkopen deze ‘Respeggt’ eieren inmiddels ook in Nederland, wat erop wijst dat het thema ook hier leeft.

Afbeelding: broederhaan neem contact op

Nog veel vragen

Als de wetsvoorstellen van kracht worden, zal de (door)ontwikkeling van alternatieven voor het doden van eendagskuikens een flinke impuls krijgen. Het, door de consument, meest gewenste alternatief is de opfok van de haantjes voor de vleesproductie. Maar dit blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Het opfokken van deze haantjes, die na 14 weken ongeveer 1500 gram wegen, is een kunst die net zoveel vakmanschap vraagt als elke andere vorm van opfok. Doordat er in de afgelopen decennia nauwelijks vraag was naar vlees van haantjes, is de voor de opfok benodigde technische en praktische kennis slechts mondjesmaat voorhanden. Ook is nog onduidelijk welke eisen er gaan gelden voor huisvesting en dierenwelzijn van deze haantjes.

Kansen

ForFarmers heeft zich in de broederhanen verdiept en ziet kansen voor de pluimveesector. Het houden van hanen kan onder bepaalde voorwaarden een interessante nieuwe vorm van pluimveehouderij worden. Anticiperend daarop heeft ForFarmers de bestaande kennis van de leg- en vleespluimveesector gecombineerd en aangevuld met de beschikbare kennis op het gebied van hanenopfok. Mocht u de opfok van ‘broederhaantjes’ overwegen, dan kunt u rekenen op de expertise en begeleiding die u van ForFarmers gewend bent.