Waar ben je naar op zoek?

Diereigenschappen bepalend in flexibele voeraanpak voor pluimvee

Persbericht Persbericht20-7-2020

De verschillen in nutritionele behoeften van leghennen vormen de basis van een nieuwe, flexibele voeraanpak van ForFarmers. Recent onderzoek van het Nutritie en Innovatie Centrum (NIC) van ForFarmers levert inzichten op die, in combinatie met de vele ontwikkelingen in de pluimveesector, leiden tot een nieuwe voeraanpak voor legpluimveehouders. Met deze aanpak, VitaFlex, worden de hennen gevoerd naar behoefte en wil ForFarmers bijdragen aan het beste resultaat in de stal en een beter rendement voor de pluimveehouder.

Afbeelding: VitaFlex 3 pijlers

Het onderzoek van het NIC van ForFarmers laat zien dat de genetische kenmerken van het ras, externe factoren zoals stalmanagement en huisvesting, en het beoogde technische resultaat van de pluimveehouder leidend zijn in de nutritionele behoefte van de leghen. Deze drie factoren vormen de basis van de voeraanpak VitaFlex.

Springplank naar vernieuwing

Vele veranderingen in de pluimveesector de afgelopen jaren - nieuwe concepten, innovatieve huisvestingssystemen en wetgeving rondom bijvoorbeeld onbehandelde snavels - brengen een veranderende behoefte en aanpak van pluimveehouders aan het licht, merkt ForFarmers. Daarnaast spelen diereigenschappen een zeer belangrijke rol, blijkt uit het onderzoek van ForFarmers. Zo kennen rassen onderling bijvoorbeeld grote verschillen in genetische aanleg, terwijl al deze dieren tot voor kort hetzelfde voer op vrijwel dezelfde wijze verstrekt kregen.

“We ontdekten verschil in nutriëntbehoefte en voeropname tussen rassen. Ook hun gedrag verschilt”, aldus pluimveenutritionist Theo Schamp. Het nieuwe assortiment is volledig afgestemd op die unieke nutriëntbehoefte per ras en wordt gecombineerd met het beoogde technische resultaat van de legpluimveehouder.

Afbeelding: Preleg 720x290

Met flexibiliteit naar resultaat

Flexibel voeren, oftewel flexibiliteit in de voertoepassing, geeft het beste resultaat in de stal. De exacte samenstelling van de voeders is het geheim van de smid, maar Schamp licht toe: “Per ras optimaliseren we het energieniveau en de aminozurensamenstelling van de voeders. En we hebben een verzekeringspremie ingebouwd voor een gezonde maagdarmfunctie.” De VitaFlex voeders beschikken daarnaast over een optimale maalfijnheid en een stabiele grondstofsamenstelling; kwaliteiten waar ForFarmers al jaren op stuurt.

Na de uitrol van deze voeders en aanpak bij legouderdieren bij de broederijen en in de opfok, wordt de nieuwe benadering nu ook toegepast bij legpluimvee. Daarmee is de introductie van VitaFlex voor leghennen nu voor de gehele legpluimveesector geoptimaliseerd.