Waar ben je naar op zoek?

Focus Group brengt eindrapport over alternatief veevoer uit

Sector Nieuws Sector Nieuws19-3-2020

De Focus Group “New feed for pigs and poultry” heeft onlangs het eindrapport naar buiten gebracht. Corine Walvoort, nutritionist bij veevoerbedrijf ForFarmers, was één van de deelnemers. Ze zegt hierover: 'Door de verschillende expertises die aan tafel zaten kreeg ik een beeld van de verschillende belangen die er spelen. De Focus Group was voor mij een mooie gelegenheid om mijn netwerk uit te breiden. Voor ForFarmers was vooral kennisdeling en de resultaten die uit de Focus Group naar voren kwamen van belang.'

De werkzaamheden van Corine zijn vooral gericht op voeding voor pluimvee: 'Ik onderzoek onder andere welke hoeveelheden en verhoudingen aan energie, eiwitten, aminozuren, mineralen en vitaminen de dieren nodig hebben om op een gezonde manier een goede productie te hebben. Aangepast aan de wensen van de klant en dat zijn er nogal wat. We hebben bijvoorbeeld voor leghennen meer dan 100 verschillende specificaties.'

Afbeelding: Corine Walvoort Focus Group 720x300

Inbreng in de Focus Group

Het delen van kennis en expertise van de deelnemers in de Focus Groep is van grote waarde om vervolgstappen te zetten richting de toekomst. Corine: 'Vergeleken met de andere landen is Nederland al vrij ver ontwikkeld qua kennis en toepassing. Zo kon ik bijvoorbeeld praktische voorwaarden inbrengen, waar nieuwe producten aan moeten voldoen. Zoals de voederwaarde voor de verschillende diersoorten en of er voldoende volume kan worden gemaakt.'

Focus Groups zijn over het algemeen divers samengesteld, met deelnemers uit onderzoek, praktijk en de keten. Corine: 'De verschillen in expertise vond ik heel interessant. Wat me opviel is dat in Noordwest-Europa al veel bijproducten, zoals bakkerijproducten, in het mengvoer worden verwerkt. In andere delen van Europa worden nog vooral de traditionele producten, zoals mais, soja en tarwe, verwerkt.'

Reststromen en alternatieve grondstoffen

De Focus Group heeft vooral gekeken naar het gebruik van nieuwe circulaire grondstoffen in veevoer. Corine: 'Het is een uitdaging om deze op een brede schaal toe te passen. Willen we iets gaan doen met reststromen en alternatieve grondstoffen, dan moet je op kleine schaal kijken of je de voederwaarden goed kan inschatten en wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Daarbij moet je goed kijken naar kwaliteit en voedselveiligheid. Het zal nog lang duren voordat we met grote volumes kunnen gaan werken. Hier liggen dus mogelijkheden voor veehouders die zelf voer mengen.'

Is pluimvee net zo geschikt als varkens om reststromen te verwerken? Corine: 'Ten dele. Veel reststromen zijn nat of vochtig, wat praktische beperkingen geeft en daarmee het aandeel dat het kan innemen in het rantsoen van de kip beperkt. Terwijl varkens met bijv. brijvoedering gevoerd kunnen worden. Daarnaast zitten in reststromen uit de humane voedingsproductie vaak veel suikers, denk aan snoep of koekjesmeel. Pluimvee houdt niet zo van suikers, omdat dat te snel beschikbaar is. Een andere uitdaging is de behoefte bij kippen aan eiwitrijke producten, daarvan zijn nauwelijks reststromen vanuit de humane voeding beschikbaar. Hier kunnen alternatieve proteïnen, zoals insecten, algen en single-cell protein (eetbare eencellige organismen) invulling aan geven.'

Insecten als grondstof voor diervoeder

In het Zuid-Hollandse POP3 project Feed Back Farm worden de larven van de black soldier flies (BSF) gebruikt om laagwaardige nutriënten uit de organische reststromen om te zetten in hoogwaardige eiwitten en vetten voor diervoeder. Corine sluit hierbij aan: 'Insecten kunnen heel goed reststromen opwaarderen door deze om te zetten naar hoogwaardige eiwitten. Insecten zijn op hun beurt weer door varkens of kippen te benutten.'

De toepassing van insecten in diervoeder staat nog in de kinderschoenen. Corine 'Voor grootschalig gebruik van insecten bijvoorbeeld is nog geen regelgeving beschikbaar, waardoor het nog niet is toegestaan om insecten te verwerken in de mengvoeders voor varkens en pluimvee. De EU werkt nu aan de toelating van insecten in mengvoer. Wel is het nu toegestaan om levende insecten aan kippen te voeren.'

Aanbevelingen van de Focus Group

Welke aanbevelingen uit het eindrapport zijn volgens jou voor Nederland van belang? Corine: 'Vooral bij de teelt van soja in de EU zijn nog vele vragen te beantwoorden. Soja is tot nu toe een van de belangrijkste eiwitbronnen. Eén van de kernvragen is hoe we minder afhankelijk kunnen worden van de import van soja. Bij de teelt in Europa spelen kosten en opbrengsten in relatie tot eiwitkwaliteit een kernrol. Misschien zijn er wel andere vlinderbloemigen die meer succesvol zijn dan soja in Europese teeltomstandigheden, zoals erwten en veldbonen. Wellicht een idee voor nieuwe Operational Groups'. In de Veenkoloniën zijn twee POP3 innovatieprojecten bezig met de sojateelt: Naar een rendabele sojateelt en SoMyCo  dat o.a. onderzoek doet naar het gebruik van een mycorrhiza granulaat ter verhogen van de weerbaarheid en de opbrengst van soja.

Andere POP3 innovatieprojecten rond veevoer zijn:

  • Duurzame eiwittransitie: pluimveevoer wordt gemaakt door het laten kiemen van granen, erwten, veldbonen, lupine, en zonnebloempitten.
  • Een gezonde (B)alg: Voor jongvee wordt een microalgen(mix) ontwikkeld die gezondheid bevordert.
  • Circulair veevoer, van food naar feed: reststoffen uit de humane voedingsindustrie worden verwerkt tot nuttig varkensvoer
  • Zeewier in gezonde melkveehouderij:  zeewier als voedingssupplement voor melkvee om de methaan emissie terug te brengen

Dit artikel verscheen origineel op de website van netwerkplatteland.nl