Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers Agroscoopbokaal Legpluimvee gaat naar Pluimveebedrijf De Voskuilen

Persbericht Persbericht22-5-2022

Resultaat in balans met dierwelzijn, milieu en maatschappij

Mark en Marieke Janssen uit het Brabantse Venhorst winnen met de legpluimveetak van hun bedrijf De Voskuilen de Agroscoopbokaal Legpluimvee 2022. Uitstekende legprestaties van de hennen, een efficiënte bedrijfsvoering en oog voor maatschappij en milieu kenmerken deze ondernemers.

Familie Janssen van Legpluimveebedrijf De Voskuilen in Venhorst wint de Agroscoopbokaal 2022. In deze video tonen zij hun bedrijf.

Mens, dier, milieu en economie in balans

Efficiëntie en economisch resultaat staat voor deze Brabantse ondernemer voorop. Maar mens, dier, milieu en economie moeten wel in balans zijn voor Mark Janssen. In Venhorst runt hij samen met zijn vrouw Marieke, zijn vader en een medewerker een bedrijf met 110.000 scharrelleghennen. In januari hebben ze een nieuwe stal gebouwd, waarin ze zowel volgens het scharrel- als het Beter Leven 1 ster-concept kunnen produceren. Daarnaast hebben ze 890 Beter Leven 1 ster-vleesvarkens. 

Topresultaten

In het verleden lag het accent op bedrijfsgroei, inmiddels heeft de ondernemer de focus verlegd naar efficiëntie en duurzaamheid en dat is te zien in de resultaten. “Het laatste koppel Lohmann LSL Classic-hennen is afgesloten op 89 weken”, toont ForFarmers legpluimveespecialist Mathij van Hoof in Agroscoop. “Zij produceerden 443 eieren per opgezette hen met een cumulatieve eimassa van 27,6 kg (kengetallen vanaf 20 weken leeftijd). Het gemiddelde legpercentage lag deze ronde op 92,4% met een efficiënte voeropname van 119,2 gram per dag. De cumulatieve voederconversie komt daarmee op 2,05. Dat zijn klinkende cijfers”, aldus de specialist.

Oog voor milieu en maatschappij

Naast de scherpe resultaten is de ondernemer ook bewust bezig met maatschappelijke- en milieuvraagstukken. Janssen: “Ons bedrijf is energieneutraal en qua stroom volledig zelfvoorzienend dankzij de zonnepanelen. Daarnaast drogen we de pluimvee- en varkensmest in droogtunnels tot 80 à 90% droge stof. De volgende stap is om hier op het eigen bedrijf mestkorrels van te maken en deze te vermarkten.” Omdat het bedrijf aan een fietsroute ligt, hebben ze een picknickplaats met bedrijfsfilm voor burgers ingericht. Ook ontvangen Mark en Marieke regelmatig basisschoolkinderen om hen kennis te laten maken met het boerenbedrijf.

Voerkostenverlaging met Split Feeding

In de nabije toekomst start de ondernemer met het Split Feeding-concept van ForFarmers. Hierbij krijgen de hennen gedurende de dag twee voersoorten, die aansluiten bij de cyclus van eivorming en de nutriëntbehoefte van de hen. “In het voermanagement kunnen we zo kosten besparen en ei(schaal)kwaliteit verhogen”, licht Janssen toe. “Verder willen we de arbeidsefficiëntie vergroten door de ei-inpakcapaciteit te verhogen en het bedrijf nog verder verduurzamen.” Daarmee bereidt de ondernemer vol enthousiasme en vertrouwen het bedrijf voor op de toekomst.

Achtergrond Agroscoopbokaal

Agroscoop is een digitaal monitoringsprogramma van ForFarmers, ForFarmers De Hoop en Reudink waarmee veehouders op ieder moment hun technische en financiële cijfers kunnen monitoren. Daarnaast is vergelijking van de eigen technische resultaten met die van collega-veehouders mogelijk. De specialisten van ForFarmers, ForFarmers De Hoop en Reudink hebben toegang tot deze data, zodat zij klanten effectief kunnen begeleiden. De Agroscoopbokaal 2022 kent acht winnaars in de volgende categorieën: biologisch (Reudink), melkvee, vleesvee, geiten, varkens, legpluimvee, vleespluimvee (ForFarmers De Hoop) en pluimvee vermeerdering (ForFarmers De Hoop). Per categorie worden de winnaars in de maand mei 2022 bekendgemaakt via de diverse mediakanalen van ForFarmers en Reudink. Op 31 mei a.s. vindt de uitreiking van de bokalen en de huldiging van de winnaars plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst.