Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers realiseert voederconversie onder 1,0 met vleeskuikenvoer

Sector Nieuws Sector Nieuws14-1-2019

Een lage voederconversie is een belangrijke indicator van efficiëntie. Hoe minder voer een vleeskuiken opneemt om te kunnen groeien, hoe efficiënter en duurzamer zij is. ForFarmers-klanten die voeren met vleeskuikenconcept Apollo, hebben de afgelopen periode zeer scherpe voederconversies behaald. Daarbij is de magische grens onder de 1,0 meermaals doorbroken. De twee best presterende koppels, afgesloten in december 2018, toonden een gecorrigeerde voederconversie (1.500 gram) van respectievelijk 0,911 en 0,983.

ForFarmers realiseert voederconversie onder 1,0 met vleeskuikenvoer

“Tot voorkort leek een voederconversie onder 1,0 bijna onmogelijk. Klanten zijn zeer goed te spreken over de lage voederconversie en het droge strooisel met ons vernieuwde vleeskuikenvoer Apollo,” vertelt Rinze Exterkate, productmanager vleespluimvee bij ForFarmers.

Efficiënte voedselproductie

De Nederlandse pluimveesector laat een steeds lagere voederconversie zien. De sector toont daarmee dat het in staat is steeds efficiënter en duurzamer vlees te produceren. “Immers, met lagere voederconversies is minder voer nodig, en daarmee worden in totaal minder grondstoffen gebruikt,” vervolgt Exter-kate. “Als we ons daarnaast realiseren dat veel grondstoffen van pluimveevoeders niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, dragen we hiermee bij aan de circulaire landbouw.”

Focus voor 2019

Het toewerken naar deze structureel lagere voederconversies past binnen de missie van ForFarmers ‘For the Future of Farming’, waarin zij zich inzet voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Exterkate: “We zijn er trots op samen met onze klanten bij te kunnen dragen aan de productie van efficiënt en gezond pluimveevlees. In 2019 zullen wij hier nog meer nadruk op leggen.”

Afbeelding: Tabel VC onder 10

VC 2.300 als kengetal

In 2018 introduceerde ForFarmers een nieuw kengetal, VC 2.300, als alternatief voor de VC 1.500. Deze waarde voor voederconversie heeft een slachtgewicht van 2.300 gram als uitgangspunt, wat beter aansluit bij de huidige slachtgewichten van vleeskuikens. Daarnaast blijkt uit praktijkgegevens dat een correctie van 2 punten per 100 gram beter is (in tegenstelling tot 4 punten per 100 gram bij de VC 1.500). De gecorrigeerde VC 2.300 leidt zo tot een meer realistische voederconversie en is een betere maatstaf om koppels, stallen of voeders onderling te beoordelen of te vergelijken.