Waar ben je naar op zoek?

Gemiddeld productiegetal vleeskuikenhouders boven 400-puntengrens

Persbericht Persbericht12-12-2016

De top 25% van vleeskuikenhouders die van ForFarmers voert, behaalde het afgelopen jaar een gemiddeld productiegetal van 400. Ze overschrijden hiermee een magische grens. “Dit extreem hoge productiegetal komt door een zeer scherpe voederconversie en een uitmuntende daggroei. Opvallend is dat de meeste bedrijven in de top 25% de eerste 100 levensuren Forza Pré-Start inzetten”, zegt Rinze Exterkate, marketingmanager.

Al jaren streeft ForFarmers ernaar om gemiddeld op het productiegetal van 400 te komen. Door de focus op een scherpe voederconversie en een hoge groei is dat gelukt. Een hoge groei en een lage voederconversie is niet alleen belangrijk voor een goed rendement, maar is zeker ook gunstig voor een lage milieubelasting. Daarnaast verklaart Exterkate het hoge productiegetal doordat steeds meer bedrijven de Forza Pré-start inzetten. “Dit voer draagt bij aan een perfecte start en dit is erg belangrijk voor het uiteindelijke resultaat”, zegt hij. “Uit meerdere proeven op de proefbedrijven van ForFarmers en op basis van praktijkcijfers weten we dat de inzet van Forza Pré-start bijdraagt aan een verlaging van de voederconversie met meer dan 5 punten. Dit vertaalt zich in een extra verdienste van ruim 5 cent per kuiken.”

Forza Pré-Start heeft de eigenschappen van een prebioticum

De Forza Pré-Start heeft specifieke ingrediënten die passen bij de eerste 100 levensuren van een vleeskuiken. Want juist dan blijkt de voedingsbehoefte anders dan in de vijf weken die daarop volgen. “De groei van de veren is de eerste dagen beperkt, mede daarom is bijvoorbeeld de behoefte aan eiwit en aminozuren anders”, vertelt Exterkate. “Dit voer houdt daar rekening mee. Ook bevat het een specifieke lactose. Dit stimuleert de groei van goede melkzuurvormende bacteriën in het maagdarmkanaal. Forza Pré-Start heeft dus de eigenschappen van een prebioticum.”

Het productiegetal is een kengetal bestaande uit voederconversie, groei en sterfte. Het kan berekend worden door de kg groei per dier per dag te vermenigvuldigen met het overlevingspercentage en vervolgens te delen door de netto voederconversie en dat vervolgens te vermenigvuldigen met 100.