Waar ben je naar op zoek?

Kies het juiste voer voor uw leghennen

Wist u dat... Wist u dat...5-2-2021

Welk effect heeft het voerschema op de uiteindelijke resultaten? Het is een van de vele vragen waar het Nutritie Innovatie Centrum van ForFarmers onderzoek naar doet.

Een jong koppel leghennen maakt in korte tijd veel veranderingen mee. Na de verhuizing van de opfok- naar de legstal moeten de dieren wennen aan een andere omgeving en zich voorbereiden op de legperiode. Is de leg eenmaal op gang dan moet de voeropname gelijke tred houden met de eierproductie. De voerkeuze is hierbij cruciaal; het moet afgestemd zijn op het ras, de fase waarin de hennen zich bevinden en het productiedoel. Hennen met een hoge productie hebben goed voer nodig om dat productiedoel te realiseren.

De proef

VitaFlex, het assortiment leghennenvoeders van ForFarmers, houdt rekening met het ras en het productiedoel, en kan op verschillende manieren worden toegepast. In een proef, uitgevoerd met Dekalb hennen in verrijkte kooihuisvesting, hebben we gekeken hoe hennen op verschillende voerschema’s reageren. Er werd gestart met een Maxima Start of Optima Start en vervolgens schakelden we op verschillende leeftijden door naar Top voer.

Lagere voeropname

In de proef zagen we dat het Maxima Startvoer een hogere productie gaf met een betere voederconversie. Het verwachte hogere eigewicht bleef echter uit (tabel 1). Dit valt te verklaren door de lagere voeropname bij de Maxima Start. Daarom heeft ForFarmers nu de Optima Start Extra ontwikkeld. Dit voer stimuleert de voeropname en wordt ingezet tijdens het in productie komen van het koppel. Daarna kan er overgeschakeld worden naar de Maxima Start.

Tabel 1. Resultaten startperiode tot 30 weken
 

Leg (%)

Gem. eigewicht (g)

Gem. eimassa (g/d)

Voeropname (g/d)

VC

Optima Start

96,7

56,2

54,3

108,1

1,99

Maxima Start

97,5

56,3

54,8

105,4

1,92

Voerschema's

Na de startperiode werden verschillende voerschema’s toegepast. De hennen die Optima Start kregen, gingen verder op de Optima-reeks en na Maxima Start werd de Maxima-reeks gevoerd. Ook waren er verschillende schakelmomenten. In het ene geval werd op 30 weken overgeschakeld naar Top en op 61 weken naar Stabiel (tabel 2: B & D). In het andere geval werd geschakeld naar Top bij een eigewicht van 60 g en werd na 61 weken 1% kalksteen on-top gevoerd (tabel 2: A & C).

Conclusie

De hennen op de Maxima reeks lieten een gelijke productie zien met een hoger eigewicht en betere voederconversie (tabel 2). Het sneller doorschakelen naar volgende fasen liet geen noemenswaardig effect zien. De algehele conclusie van deze proef is dat een wat luxer voer (Maxima reeks) bij Dekalb hennen leidt tot een hoger eigewicht.

Tabel 2. Resultaten proefperiode tot 89 weken
 

Leg (%)

Gem. eigewicht (g)

Gem. eimassa (g/d)

Voeropname (g/d)

VC

A

Optima

93,3

60,7

56,6

111,2

1,965

B

Optima, snel schakelen

91,5

60,7

55,5

109,0

1,964

C

Max Start / Max Top

96,6

61,3

59,2

109,2

1,845

D

Max Start / Max Top, snel schakelen

95,4

61,1

58,3

107,5

1,844