Waar ben je naar op zoek?

Leghennen zijn gevoeliger voor ventilatie problemen na een warme zomer

De tijd van warme dagen en koude nachten is weer aangebroken. Overdag kan het erg warm zijn en ’s nachts kan het flink afkoelen. Uit ervaringen is gebleken dat leghennen na een warme zomer gevoeliger zijn voor ventilatie problemen. Door hoge staltemperaturen (vooral in stallen zonder waterkoeling) is de voeropname vaak minder geweest waardoor de hen tekorten heeft gehad en daardoor gevoeliger. Denk aan bijvoorbeeld een tekort aan mineralen en vitaminen. Ook kan een hen door verminderde opname van voer de conditie verliezen. Daarom is het in deze tijd van het jaar nog belangrijker om te kijken naar ventilatie en de puntjes op de i te zetten.

In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

Let op ongewenste leklucht

Het is van groot belang om aandacht te schenken aan het tegengaan van leklucht, om de kans op E.coli te verkleinen. Let daarbij op uitloopschuiven, deuren, mest- en eierbanden en ventilatoren die niet lopen. Volgens klimaatspecialist Ruud van Wee zouden pluimveehouders ieder halfjaar een rookproef moeten uitvoeren in hun stal om de werking van hun ventilatie te controleren. Als je alleen al met een warmtecamera rondloopt, sta je soms versteld van wat je ziet. Zelfs nieuwe stallen zijn soms lek en komt er lucht uit plekken waar je het juist niet vandaan wilt hebben. Dit kan een pluimveehouder handen met geld kosten.

Leklucht rondom mest- of eierbanden

Afbeelding: Leklucht website

Maar denk ook aan een te grote opening bij de mestbanden die over de vloer lopen. Er hoeft maar een kleine opening te zijn van zo’n 15 tot 20 centimeter. Dit kan al leklucht veroorzaken. Bij oudere stallen is er vaak een mestput met een grotere opening van zo’n 50 tot 60 centimeter. Indien er dan geen mest afgedraaid wordt en de put wordt niet afgesloten, stroomt er veel leklucht naar binnen. Dit kan ervoor zorgen dat het bijvoorbeeld voorin het hok erg benauwd is en het achterin juist te veel tocht omdat er te weinig lucht via de luchtinlaatventielen de stal in komt. Dit geldt overigens ook voor eierbanden, met name in de herfst of winter wanneer de temperatuur achter de eierbanden veel lager is dan in de rest van de stal. Of als het eierlokaal zich direct achter de eierbanden bevindt, kan er veel koude lucht op deze manier de stal in komen als dit niet is afgedekt.

Meer grondeieren door leklucht

Afbeelding: Uitroken stal

Veel leghennenhouders verwarmen alleen overdag het eierlokaal wanneer ze de eieren afdraaien. Indien het lokaal ’s nachts dan logischerwijs niet verwarmd wordt, kan er alsnog koude lucht via de eierbanden de stal in komen. Dit kan dan weer leiden tot (meer) grondeieren, want als het tocht in het legnest gaat de hen elders het ei leggen en dat is uiteraard niet wenselijk.

Bij te veel leklucht krijg je tocht op de hennen en kun je de onderdruk die gewenst is niet halen. Enkele voorbeelden waar je op moet letten:

  • Sluit ventilatoren die alleen in de zomer nodig zijn goed af.
  • Reinig regelmatig de vloer waar de uitloopschuif naar beneden komt, zodat deze goed sluit en de ventilatie niet verstoort.

Vraag jouw (klimaat)specialist om elk halfjaar aandacht te besteden aan het stalklimaat. Plan hiervoor een vast bezoek. Als vanwege bezoekverboden dit niet mogelijk is, overleg dan hoe je dit het beste kunt oppakken. Jouw specialist kan bijvoorbeeld rookpatronen bij je achterlaten.

Controleer of de instellingen goed staan op de klimaat computers

Voor de winterdag is het tevens belangrijk om de klimaatcomputers allemaal even door te lopen. Met name de minimum ventilatie en de vochtregeling. Van belang is om te controleren of die goed staan om de strooiselcondities goed te houden. Soms kun je met een paar kleine aanpassingen heel veel winst boeken. Liermotoren kunnen iets verlopen zijn waardoor luchtinlaatventielen bijvoorbeeld links verder open staan dan rechts. Belangrijk is om elke ronde te controleren of de liermotoren goed afgesteld staan.

Afbeelding: Computer instellingen

Warmtewisselaars controleren

In veel leghennenstallen wordt een warmtewisselaar gebruikt. Het is belangrijk dat de lucht die ’s nachts onder de kippen blaast minimaal 16°C is, anders ontstaat er tocht onder de kippen en dit kan leiden tot problemen zoals E. coli. Een oplossing is in dit geval om te controleren of de wisselaar nog goed werkt en schoon genoeg is. Zet anders, als de NB-vergunning het toelaat, de wisselaar uit. Als het mogelijk is kun je ook enkel stallucht door de wisselaar heen blazen. Dan heb je wel drogere mest en voldoende opgewarmde lucht. Hierbij moet je wel goed opletten dat je genoeg blijft verversen. Dit is weer te controleren door te meten op temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en NH3. Het zijn soms de kleine dingen die grote gevolgen kunnen hebben voor zowel het welzijn van de hen als voor de portemonnee van de pluimveehouder.

Klimaatadvies nodig?

Wil je weten of het klimaat in jouw pluimveestal in orde is? Neem dan contact op met jouw pluimveespecialist of met onze klimaatspecialist Ruud van Wee via 088 – 024 8150 of mail naar pluimvee@forfarmers.eu. Dan zitten jouw leghennen er deze winter comfortabel bij.