Waar ben je naar op zoek?

Maxima voor scherpste resultaat, Feetfit voor droge stallen

Seizoensnieuws Seizoensnieuws1-7-2020

Voorjaar 2018 introduceerde ForFarmers het nieuwe assortiment Apollo-vleeskuikenvoeders, bestaande uit diverse reeksen. Voor die diversiteit is gekozen omdat de uitgangspunten en omstandigheden bij vleeskuikenhouders heel verschillend kunnen zijn. We onderzochten of de voeders twee jaar na dato nog steeds aan de eisen van de praktijk voldoen.

Afbeelding: 7203_klein

De opbouw van het Apollo-assortiment is gebaseerd op verschillende veel voorkomende praktijksituaties. Onder ideale omstandigheden kan het accent liggen op groei en voederconversie. Met een hoger gehalte aan nutriënten in het voer kan dan het genetisch potentieel van het moderne kuiken uitstekend worden benut. In de praktijk moet soms echter voorrang worden gegeven aan de kwaliteit van het strooisel en het voorkómen van voetzoollaesies. Dat vraagt om meer veiligheid in het voer. Daar waar het kan, is het opmerkelijk wat kuikens presteren, zelfs als het voer niet tot het uiterste is geoptimaliseerd en derhalve wat goedkoper kan zijn.

Kleine veranderingen

Ontwikkeling en innovatie lopen ook na een introductie altijd door. Belangrijk daarbij is monitoring van de prestaties van de voeders in de praktijk, doen van eigen onderzoek en de ontwikkelingen in de wetenschap volgen. Op basis daarvan zijn er in de loop der tijd kleine aanpassingen aan het voer gedaan.  Al die kleine veranderingen gecombineerd met ontwikkelingen in de praktijk waren aanleiding voor een vergelijkende proef met de huidige reeksen Apollo-vleeskuikenvoeders. Centrale vraag: doen de Apollo-voeders nog steeds waarvoor ze in de markt zijn gezet? Op het ForFarmers proefbedrijf in Bathmen zijn eind 2019 de Apollo Maxima, Optima, FeetFit en Prima vleeskuikenvoeders vergeleken in 72 hokken met elk 32 vleeskuikens.

Afbeelding: resultaten vergelijkende voerproef

Resultaten

De eindconclusie van het onderzoek is dat de resultaten nog steeds goed overeenkomen met de oorspronkelijke doelen.
Met de Maxima-voeders werd de hoogste groei en scherpste voederconversie gehaald, waarbij het strooisel in deze proef opmerkelijk goed bleef. Met de Optima-voeders verliepen de voeropname en de groei iets rustiger. Wat dat betreft is dit voer nog steeds een goede basis met een gunstige voederconversie. Bij de kuikens op de FeetFit-voeders ging het met voeropname en groei nóg wat rustiger. De voederconversie deed daarbij nauwelijks onder voor die van Optima, wat erop duidt dat de kuikens de FeetFit-voeders efficiënt hebben benut. Het strooisel was met FeetFit-voeders op dag 28 het meest droog en rul. Kuikens op de Prima-voeders hadden een iets lagere groei en hogere voeropname, waardoor de voederconversie wat hoger uitkwam, zoals de verwachting was.

Ook interessant