Waar ben je naar op zoek?

Meer werkplezier en jaarlijks €10.000,- meer winst

28-4-2016
Afbeelding: 35413 kuiken met voer_bewerkt

Forza WelFair Pré-start zorgt voor een betere start, een betere voederconversie en een lage sterfte bij langzaam groeiende vleeskuikenrassen. Het resultaat is meer werkplezier en voor een bedrijf met 50.000 WelFair kuikens elke ronde €1.500,- extra winst. Dat blijkt uit praktijkproeven die ForFarmers gedaan heeft met Hubbard 987 - kuikens.

Op het vleeskuikenproefbedrijf van ForFarmers voor WelFair kuikens werd een groep dieren gevoerd met het nieuwe startvoer dat speciaal ontwikkeld is voor de opstart van kuikens  binnen de Forza WelFair aanpak. Een controle groep kreeg het reguliere opstartvoer. De verschillen zijn duidelijk zichtbaar: niet alleen bij de start, maar ook de voederconversie en het sterftecijfer zijn duidelijk beter met Forza WelFair Pré-start. “Hierdoor is de voerwinst 3 cent per kuiken hoger bij de groep dieren die gevoerd werd met de Forza WelFair Pré-start”, zegt Rinze Exterkate, Marketing Manager Vleespluimvee.

Andere voedingsbehoefte
Het nieuwe startvoer is speciaal voor langzaam groeiende rassen geschikt: zoals de Hubbard JA 987 en de JA 757. Het heeft specifieke ingrediënten die passen bij de eerste 100 levensuren van een vleeskuiken. Want juist dan blijkt de voedingsbehoefte anders dan in de vijf weken die daarop volgen. “De groei van de veren is de eerste dagen beperkt, mede daarom is bijvoorbeeld de behoefte aan eiwit en aminozuren anders. Dit voer houdt daar rekening mee”, vertelt Jaap Zonneveld, nutritionist bij ForFarmers.

Resultaten Pré-start

 

 

Controle groep

Forza WelFair Pré-start

 

 

 

 

Gewicht 10 dagen

g

272a

287b

 

 

 

 

Dag groei 0 - 10 dagen

g/ d

27,2a

28,7b

 

 

 

 

Voeropname 0 - 10 dagen

g/ d

31,7a

30,5b

 

 

 

 

Voederconversie 0-10 dagen

 

1,164a

1,064b

Voederconversie 0- eind

 

1,903a

1,822b

 

 

 

 

 

 

 

 

Voerwinst per kuiken

€/ kuiken

1,325a

1,354b

ab verschillende letters geven een statistisch significant verschil aan