Waar ben je naar op zoek?

Monitoring voorkomt bloedluizen bij uw leghennen

Bloedluis (de officiële benaming is rode vogelmijt) is een van de belangrijkste stressfactoren bij leghennen. Bloedluizen voeden zich met het bloed van de hen. Dit veroorzaakt jeuk en zorgt voor een verzwakte leghen. Bij zeer erge bloedluispopulaties kan de stress die dit veroorzaakt zelfs leiden tot significante productieverliezen. Ook kunnen bloedluizen ziektes overbrengen en veroorzaken ze onrust. Wanneer een periode van hitte wordt opgevolgd door nat en broeierig weer – veelal in de zomerperiode – kunnen bloedluizen zich exponentieel vermeerderen en zijn de problemen het grootst. Overdag verstopt de bloedluis zich in het stalsysteem. ’s Nachts, wanneer de hennen slapen, komen ze naar de leghennen om zich te voeden met bloed. Maar, hoe voorkomt u bloedluis? Het sleutelwoord is monitoring!

Afbeelding: in line legpluimvee

Voorkomen van bloedluis

Voorkomen is beter dan genezen. Dat is zeker van toepassing op bloedluizen. Deze kleine beestjes zijn niet gemakkelijk te bestrijden, doordat zij zich schuilhouden in de gaten en kieren van de stal. Ze zijn vaak pas zichtbaar bij grote aantallen als de gaten en kieren al bezet zijn en ze zich gaan clusteren in trosjes aan het systeem. Dan is de situatie al problematisch en is bestrijding meestal noodzakelijk. Om problematische bloedluisaantallen op uw bedrijf te voorkomen is monitoring essentieel. Dit begint al in de opfok bij de aankoop van een nieuw koppel hennen. Controleert u op bloedluis bij de opfok? Vraagt u de opfokorganisatie naar de bloedluisstatus op het bedrijf waarvan u de kippen ontvangt?

Daarnaast is het van belang dat jonge hennen luizenvrij worden opgevangen in uw legstal. Denk hierbij aan een goede stalreiniging (bij voorkeur nat) voordat de hennen arriveren. Verder is het van belang dat de hygiënestatus op uw bedrijf goed blijft. Controleer de bekende schuilplekken in de huisvesting (o.a. kieren, zitstokken, water- en voedselvoorziening) en spoor bloedluizen tijdig op. Aangezien bloedluizen ’s avonds actief zijn, is het verstandig om af en toe te controleren wanneer het donker is.

Een aantal extra tips voor preventie gericht op hygiëne:

1

Stel hygiënemaatregelen op voor stalbezoekers

2

Gebruik stalspecifiek werkmateriaal – zoals bezems – om versleping tussen stallen of afdelingen te voorkomen

3

Voorkom de insleep door knaagdieren en vogels

4

Voorkom meerdere dierleeftijden op uw bedrijf

Monitoren van bloedluis

De meest betrouwbare methode om een bloedluispopulatie te monitoren is het systematisch controleren van valletjes in de stal. Deze zijn eenvoudig te maken door een kort PVC-buisje met daarin een opgerold geribbeld kartonnetje. Een knus en donker plekje waar een bloedluis graag verblijft is daarmee gemakkelijk gecreëerd. Door zo’n 20 valletjes aan het stalsysteem te bevestigen, deze geregeld te controleren door het kartonnetje uit het PVC-buisje te halen, houdt u goed zicht op de bloedluispopulatie in uw stal.

Tip: er zijn dierenartspraktijken die monitoring met bloedluisvallen aanbieden

Houd daarnaast de dieren goed in de gaten. Merkt u dat de dieren verzwakt lijken, minder eieren leggen en er magerder of gestrest uitzien? Slapen de hennen overdag op de stokken omdat ze ’s nachts geen rust krijgen? Dit kan duiden op bloedluis. Wanneer de kam van de hennen bleek wordt, kan dit een teken zijn van bloedarmoede en moet er direct actie worden ondernomen.
 

Bestrijden van bloedluis

Afbeelding: bloedluis pluimvee

Mocht u toch last krijgen van bloedluis op uw pluimveebedrijf, neem dan contact op met een van onze pluimveespecialisten of uw dierenarts. Bestrijden van grote bloedluispopulaties is vaak lastig, zeker tijdens de ronde. De bloedluizen kunnen zich goed verstoppen en de eitjes zijn moeilijk te bestrijden. Daarom is een goed stappenplan noodzakelijk. Denk hierbij goed na over een toegestane manier van bestrijding met oog voor dierwelzijn en voedselveiligheid.