Waar ben je naar op zoek?

Nieuw kengetal vleespluimvee maakt betere vergelijking mogelijk

Sector Nieuws Sector Nieuws12-9-2017

ForFarmers introduceert een nieuw kengetal voor vleespluimveehouders: de gecorrigeerde voederconversie 2.300 (VC 2.300) voor gangbare vleeskuikens. Hierdoor kunnen koppels beter vergeleken worden, zo leert de ervaring. “Het nieuwe kengetal sluit beter aan bij de huidige slachtgewichten van gangbare vleeskuikens”, zegt Marketing Manager Vleespluimvee Rinze Exterkate. “Een correctie van 2 punten per 100 gram komt beter overeen met wat in de praktijk waargenomen wordt.”

Veelal wordt gecorrigeerd naar een referentiegewicht van 1.500 gram per vleeskuiken, de VC 1.500. Omdat de huidige slachtgewichten echter de laatste decennia gestegen zijn en nu gemiddeld in de buurt van 2.300 gram liggen, is het logischer om dit slachtgewicht als uitgangspunt te nemen.

Afbeelding: 04_vleeskuiken Broilers

Correctie was sterk overschat

Voor de correctie ging men ervan uit dat voor iedere 100 gram dat de vleeskuikens zwaarder zijn, de VC toeneemt met 0,04 (of 4 punten). Maar dit uitgangspunt blijkt in de praktijk niet meer te kloppen. ForFarmers heeft in 2016 en 2017 de technische resultaten geanalyseerd van bijna 500 afgesloten koppels uit Nederland, België, Duitsland en Engeland. Conclusie is dat de correctie van 4 punten te hoog is en dat het in werkelijkheid minder dan 2 punten is. Eén van de redenen waarom de gecorrigeerde VC 1.500 zoveel afwijkt van de realiteit is dat de huidige kippen veel meer borstvlees aanzetten en dus verhoudingsgewijs veel meer vlees dan vet aanzetten. De correctie met 4 punten per 100 gram is daardoor sterk overschat en leidt tot extreem lage gecorrigeerde voederconversies.

Realistischer getal, betere vergelijking

Om de huidige generatie vleeskuikens te vergelijken is een standaard gewicht van 2.300 gram een veel beter uitgangspunt. Een correctie met 2 punten voor iedere 100 gram die een kuiken afwijkt van dit standaardgewicht leidt tot een realistische voederconversie en is daarmee een goede maatstaf om koppels, stallen of voeders onderling te beoordelen of te vergelijken. De bestaande gecorrigeerde VC 1.500 blijft ForFarmers voorlopig gebruiken, om vergelijkingen met andere voerfabrikanten mogelijk te maken. Vanaf het derde kwartaal van 2017 werkt ForFarmers ook met de gecorrigeerde VC 2.300.