Waar ben je naar op zoek?

Nieuwe testlocatie vleespluimveevoeders

Sector Nieuws Sector Nieuws1-7-2019

Op het bedrijf van de familie Nikkels in het Overijsselse Bathmen heeft ForFarmers een nieuwe testlocatie in gebruik genomen. In deze nieuwe teststal doet het Nutritie Innovatie Centrum voerproeven voor vleeskuikens.

Albert Dijkslag, innovatiemanager pluimvee, is erg blij met de nieuwe testlocatie. “Het heeft even geduurd voordat we een nieuwe locatie hadden gevonden en alle plannen voor de inrichting en
uitvoering rond waren. We hebben nu een volledig nieuwe teststal, geschikt voor al onze voerproeven voor zowel reguliere als langzaamgroeiende kuikens.
Tijdens de eerste testronde hebben we de ‘power’ van deze nieuwe locatie bepaald. We weten nu precies hoe scherp wij verschillen kunnen aantonen en hoeveel verschillende variaties we per
test kunnengaan doen.”

Afbeelding: 11_Proefstal vleespluimvee (1)
V.l.n.r. Albert Dijkslag, Han en Jenny Nikkels en Joost Sparla.

Pluimvee en koeien

De nieuwe teststal staat op het bedrijf van Han en Jenny Nikkels. Han en Jenny hebben een rundveebedrijf met 70 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Tot 2004 hielden zij vleeskuikens in de pluimveestal. Daarna zijn zij leggrootouderdieren gaan opfokken. Vanaf 2012 fokten zij hanen op voor PoultryPlus, de dochteronderneming van ForFarmers. “De inrichting van de stal was inmiddels aan vervanging toe”, vertelt Han. “We zaten te twijfelen wat we ermee zouden gaan doen. Jenny zag toen de advertentie dat ForFarmers een testlocatie voor vleeskuikens zocht. Dit zagen wij als een mooie kans.”

Nieuwe testinrichting

Dijkslag: “Begin mei zijn we hier gestart met voerproeven met langzaamgroeiende kuikens.” Han Nikkels verzorgt hierbij de dagelijkse werkzaamheden in de stal. Dagelijks controleert hij of alles goed verloopt en noteert eventuele uitval. Op vaste momenten wordt het voerverbruik van de vleeskuikens bepaald en worden de dieren gewogen. Dit laatste gebeurt samen met medewerkers van ForFarmers.
Naast de teststal bij de familie Nikkels heeft ForFarmers ook een teststal voor vleeskuikens bij de familie Wikkerink in Winterswijk Miste.

Afbeelding: 11_Proefstal vleespluimvee (2)