Waar ben je naar op zoek?

Zichtbare en 'onzichtbare' innovaties

Advies van onze specialist Advies van onze specialist18-10-2018

Het Nutritie Innovatie Centrum (NIC) van ForFarmers is de kraamkamer van alle voerinnovaties die het bedrijf op de markt brengt. Voor de pluimveetak is Albert Dijkslag de innovatiemanager.

Afbeelding: 07_Portret Albert Dijkslag (1)

Behoefte van de klant vormt de basis voor een innovatie

Het NIC maakt de recepten van alle voeders die ForFarmers zelf produceert en in de markt zet. Daarnaast runt het NIC de innovatieprojecten. Die projecten betreffen niet alleen de voerreceptuur, maar het gros van de innovaties zit wel in het voer. “Vaak zijn innovaties relatief ‘onzichtbaar’, maar zorgen ze bijvoorbeeld wel voor betere prestaties, meer werkgemak voor de pluimveehouder of een lagere kostprijs”, vertelt Albert Dijkslag, innovatiemanager Pluimvee. Maar, zichtbaar of niet, alle innovaties hebben met elkaar gemeen dat de behoefte van de klant aan de basis staat. Het NIC-team is daarnaast onmisbaar als zich bij een pluimveehouder een complex, bedrijfsgerelateerd probleem voordoet. De voerspecialist en nutritionist werken dan intensief samen aan een oplossing.

Onderzoek als basis voor nieuw assortiment

Albert: “Ik coördineer de innovatie- en onderzoeksprojecten binnen pluimvee. Een deel van de onderzoeken vindt plaats op onze eigen faciliteiten, waar we in kleine opstellingen herhalingsproeven kunnen doen. Maar we doen ook onderzoek samen met andere partijen uit de pluimveeketen, zoals Nutreco, Schothorst Feed Research of Wageningen Universiteit.

Soms komen uit onderzoeken nieuwe voerassortimenten voort. Het onderzoek naar aminozuren bij vleeskuikens is daar een voorbeeld van. Onderzocht werd of het mogelijk is om gedurende een langere periode een ‘vlak’ eiwitniveau te voeren. Uit herhalingsproeven bleek dat dit kon, mits er Pré-start voer gevoerd werd. Tegelijkertijd kwam vanuit de praktijk de vraag of langer doorvoeren wellicht een optie was om de stress tussen de 18 en 24 dagen te verminderen. Uit dit onderzoek is uiteindelijk het nieuwe Apollo-concept met de slimme schakelmomenten voortgekomen.

Ook splitfeeding is een mooi voorbeeld van onderzoek waarvan de resultaten inmiddels volop in de markt gebruikt worden. Het houden van leghennen gedurende 95 weken of langer is niet meer zo uniek als dat het ooit was. De eischaalkwaliteit neemt echter wel af als de hen ouder wordt. ‘Wat kunnen we hier aan doen?’ was de concrete vraag uit de markt. Een afwisselend dieet met eiwitrijk voer in de ochtend en juist meer kalkrijk voer in de middag bleek de oplossing. De eischaal verbeterde hierdoor sterk, wat resulteert in een hoger aantal sorteerbare eieren."

Meerjarig onderzoek

"Er lopen altijd tientallen onderzoeken tegelijkertijd. Sommige zijn van korte duur, andere nemen meerdere jaren in beslag, zoals het onderzoek naar fosfor in leghennenvoer. Fosfor is een duur product, de voorraad is eindig en het is milieuvervuilend. We hebben echter nog niet helemaal in kaart wat de fosforbehoefte van leghennen precies is. Wanneer we dit exact weten, kunnen we ook de benutting verbeteren. Voor langzaam groeiende kuikens loopt eveneens een meerjarig onderzoek om de technische prestaties van deze vleeskuikens te verbeteren. Genetisch zit er een enorme groeipotentie in deze kuikens, maar ze mogen niet te snel groeien. De uitdaging is dan om de voederconversie in de hand te houden."

Albert: "De onderzoeken waaraan we werken zijn zeer divers, en doordat ForFarmers internationaal actief is, werken we met veel verschillende externe partners samen. Dit maakt het erg interessant en leerzaam en geeft veel mogelijkheden om kennis te delen binnen de sector en de gehele pluimveeketen.”