Waar ben je naar op zoek?

Een optimaal voermanagement draagt bij aan het rendement

Advies van onze specialist Advies van onze specialist28-6-2024

Een goede opstart en een goed verloop van het koppel, daar zet de pluimveehouder zich iedere dag voor in. Mede door de juiste voeropname kun je een koppel optimaal naar de legpiek begeleiden en in goede gezondheid houden. Onze pluimveespecialisten geven graag een aantal tips in het kader van voermanagement.

Naast een goed voer is het juiste voermanagement belangrijk om te voldoen aan de behoefte van de hen. Je kunt als pluimveehouder het voermanagement op vele manieren organiseren. Denk aan de voerhoogte in de bak, de kettingsnelheid en de voertijden. Het is raadzaam om elke ronde opnieuw naar het voermanagement te kijken. Ieder koppel is uniek en heeft ander vreetgedrag waarop gemanaged moet worden. Er is dan ook geen vaste voerstrategie wat bij elk koppel, bij ieder stal- en voersysteem, op dezelfde manier ingezet kan worden. Met deze tips kun je het voermanagement wel optimaliseren.

 

Tip 1: een lage voerhoogte

Afbeelding: 5

Wanneer je stal is uitgerust met een voergoot met sleepketting, kan de hoogte van deze goot verschillend afgesteld worden. Hierbij is het belangrijk dat je niet teveel voer in de goot draait. Met een lagere voerhoogte zullen de hennen minder morsen tijdens het vreten. Bovendien kun je gemakkelijker sturen op uniformiteit door minder selectief vreten. Een lage voerhoogte zorgt ervoor dat de hennen meer vreetlust en minder selectief vreetgedrag vertonen. Dus kies liever voor een extra voerbeurt met een lage voerhoogte dan minder voerbeurten met een hoge voerhoogte.

Tip 2: Zorg voor voldoende kettingsnelheid

Afbeelding: Nieuwsbrief afbeeldingen 500x300

Hoe sneller de ketting draait, hoe lager het niveau op de ketting. Een hoge kettingsnelheid kan ook zorgen voor verminderd selectief vreten. De hen krijgt namelijk minder kans de grovere delen eruit te pikken tijdens het voeren. Dit heeft een positief effect op de uniformiteit binnen het koppel.

Tip 3: Voermomenten

Afbeelding: 4
Lege ketting | Ketting met restvoer

Laat minimaal 1x per dag de ketting leeg komen. Ons voer is zo samengesteld dat het alle noodzakelijke eiwitten, energie, vitaminen en mineralen bevat die een gezonde leghen nodig heeft. Het is belangrijk dat de hen alles eet om de benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen. Door de ketting leeg te laten komen, stimuleren we de kip al het beschikbare voer op te vreten.

Daarnaast is het belangrijk om minimaal 1 blokvoedering per dag te hebben. Een koppel bestaat uit dominante en minder dominante hennen. De dominante hennen dwingen als eerste een plaats bij de voergoot af wanneer de voerketting gaat draaien. Zij zullen de lekkerste delen in het voer als eerste oppikken. Met een blokvoedering probeer je dit probleem te voorkomen. Door binnen 1 uur tijd, 2x te voeren krijgen alle hennen de kans om vers, volledig voer op te nemen.

Tip 4: Bereken de voercapaciteit per voerbeurt

Afbeelding: Nieuwsbrief afbeeldingen 500x300 (1)

Een belangrijke element van goed voermanagement is het tijdig aanbieden van de juiste hoeveelheid voer. Op welke momenten van de dag geef je de hen beschikking over nieuw, vers voer? Dit is niet altijd eenvoudig, omdat iedere stal, ieder systeem of koppel anders in elkaar steekt. Ook de toepassing van Split Feeding zorgt voor een andere uitgangssituatie. Onze pluimveespecialisten denken graag met je mee.

Sef vertelt: “Voor je de voertijden gaat bepalen, moet je weten wat de maximale hoeveelheid voer is die je kwijt kunt in de voergoot. Een juist meetmoment hiervoor is de eerste voerbeurt na het leegkomen van de ketting. Stel je kunt maximaal 25 gram/per hen aan voer kwijt in je goot tijdens een voerbeurt. Dit betekent dat je bij een maximale opname van 125 gram per hen, zo’n 5 voerbeurten ingeregeld dient te hebben. Pas wanneer je dit duidelijk hebt, kun je zo nauwkeurig mogelijk je voertijden inregelen.”

Meer informatie over voermanagement?

Wil je meer weten over voermanagement? Neem dan contact op met je pluimveespecialist. Op basis van jouw bedrijfssituatie kan een optimale voerstrategie bepaald worden.

Contact