Waar ben je naar op zoek?

Winnaar legpluimvee: Dankzij sterk ondernemerschap waarde creëren door de hele keten

Sector Nieuws Sector Nieuws22-5-2020

Pluimveebedrijf en Eierhandel Wessels in Enter (Ov.) wordt gerund door de broers Henk en Gerrit Wessels. Zij zijn de tweede generatie op het bedrijf dat is gestart door hun ouders Johan en Aaltje. De ondernemers hebben alles in eigen hand: van productie, sorteren en verpakken tot de distributie. Ze leveren jaarlijks ruim 30 miljoen eieren rechtstreeks aan retail, horeca en zorginstellingen.

Video: hoe creëert Pluimveebedrijf Wessels waarde door de hele keten

Reggedal Eieren

Onder de merknaam Reggedal Eieren worden de eieren van Wessels al ruim 60 jaar in de omgeving verkocht. Noaber-Ei, een tweede concept van Wessels, wordt afzet bij de retail gerealiseerd. Voortbordurend op de sterke naam en de constant groeiende afzetmarkt hebben de broers het bedrijf steeds verder uitgebouwd en is er ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, zoals het Beter Leven  keurmerk en het nadrogen van de pluimveemest.
Door de jaren heen is het aantal hennen dat wordt gehuisvest meegegroeid met de vraag naar eieren. Hiervoor startten zij een tweede locatie in Mariënberg. Dit alles laat zien dat de broers hiermee op hun eigen manier invulling geven aan waardecreatie door de hele keten. 

Optimaal resultaat

‘Met hun enorme professionaliteit, servicegerichtheid en hoge kwaliteitsstandaard onderscheiden Henk en Gerrit Wessels zich’, aldus accountmanager Erik Dimmendaal. ‘Zo ontzorgen zij de retail volledig door de eieren tot in het schap te leveren en dagversheid en voorraadbeheer te garanderen. Dreigt een klant zonder eieren te komen dan is Wessels flexibel en past de dagplanning aan.’
‘Ook in de pluimveestallen werken deze eigenschappen’, vertelt technisch pluimveespecialist Peter Venhuis.  ‘De gezondheid van de hennen is voor Wessels de basis. Immers, alleen een gezonde hen zorgt voor een optimaal resultaat.’ 

Onderscheidend

Henk en Gerrit Wessels vullen elkaar perfect aan. Samen zijn zij in staat continu in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt en manieren om zich te onderscheiden in het winkelschap. Hun nieuwste project is een concept in streekproducten, waarbij meerdere ondernemers betrokken zijn. 
Dimmendaal: ‘Het getuigt van ondernemerschap om niet alleen mee te kunnen veren, maar ook vooruit te kijken en in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen. Henk en Gerrit zijn toekomstgerichte ondernemers die met hun medewerkers en de volgende generatie laten zien waar de Nederlandse legpluimveehouderij toe in staat is.’ . 

Pluimveebedrijf en Eierhandel Wessels

Afbeelding: foto6

Pluimveebedrijf en Eierhandel Wessels is een bedrijf met 145.000 leghennen op twee locaties. Op de thuislocatie houden zij 30.000 dieren. Hier worden tevens alle eieren gesorteerd en verpakt. Alle leghennen worden gehouden in volière-huisvesting. Op locatie Mariënberg worden de hennen gehouden onder het Beter Leven 1 ster keurmerk. Ongeveer driekwart van de eieren wordt afgezet onder de eigen merken Reggedal en Noaber. De rest onder private label. Daarnaast verkopen zij een klein deel biologische en vrije uitloopeieren.

www.reggedaleieren.nl