Waar ben je naar op zoek?

Pluimveesector moet uitstoot van fijnstof met helft reduceren

Persbericht Persbericht8-6-2017

De uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen moet binnen tien jaar met de helft omlaag. Voor nieuwe pluimveestallen moet zelfs een reductie-eis van 70 procent gaan gelden. Deze maatregelen zijn noodzakelijk omdat recent onderzoek sterke aanwijzingen geeft dat de uitstoot van fijnstof effecten heeft op de gezondheid van omwonenden van pluimveebedrijven. Dit schrijven de staatssecretarissen Van Dam (Economische Zaken) en Dijksma (Infrastructuur en Milieu) mede namens staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer.

Pluimveebedrijven stoten meer fijnstof uit dan alle andere veehouderijen in Nederland. Uit het vorig jaar verschenen onderzoek 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' (VGO-onderzoek) en enkele andere onderzoeksrapporten blijkt dat de uitstoot van fijnstof omwonenden van veehouderijen gevoeliger maakt voor infecties. Bij omwonenden komen vaker longontstekingen voor. Ook kampen zij vaker met een verminderde longfunctie.

​​​​​​​Maatregelen om de luchtkwaliteit rond stallen te verbeteren

Naar aanleiding van de rapporten heeft het kabinet samen met de pluimveesector een pakket aan maatregelen opgesteld om de luchtkwaliteit rond stallen te verbeteren. Afgelopen februari heeft de sector zich hier uit teruggetrokken. Gelet op het belang voor de volksgezondheid zet het kabinet nu zelf de uitwerking van het maatregelenpakket in gang. De besluitvorming over wettelijke maatregelen zal worden overgelaten aan het nieuwe kabinet.

"De overheid heeft de verantwoordelijkheid de uit de onderzoeken geconstateerde gezondheidsrisico’s voor omwonenden van pluimveebedrijven zoveel mogelijk te beperken. Daarom neemt het kabinet maatregelen en werkt het een wettelijke verplichting uit om de uitstoot van fijnstof minimaal te halveren," aldus staatssecretaris Van Dam.

Maatregelen om de uitstoot van fijnstof aan te pakken

Naast de reductie-eis voor de komende 10 jaar komt het kabinet ook met maatregelen om de uitstoot van fijnstof door pluimveehouderijen op de korte termijn aan te pakken. Zo stelt Van Dam over de komende 4 jaar 1,6 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve oplossingen die de uitstoot van fijnstof direct bij de bron, in de stal, vermindert. Verder gaat staatssecretaris Dijksma knelpunten wegnemen om nieuwe reductietechnieken sneller erkend te krijgen. Zij past hiervoor de erkenningsprocedure aan. Ook wordt er een handreiking opgesteld voor provincies en gemeenten, om te gebruiken bij de beoordeling van aanvragen van bedrijven die willen uitbreiden of nieuwe bedrijven die zich willen vestigen.

Aanvullend onderzoek
Naar aanleiding van het VGO-onderzoek van vorig jaar heeft het kabinet opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek over de relatie tussen veehouderij en gezondheid van omwonenden. Dit onderzoek is naar verwachting voor de zomer gereed. Ook zal de Gezondheidsraad voor het einde van dit jaar nader advies uitbrengen.

Aanvullend onderzoek

Naar aanleiding van het VGO-onderzoek van vorig jaar heeft het kabinet opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek over de relatie tussen veehouderij en gezondheid van omwonenden. Dit onderzoek is naar verwachting voor de zomer gereed. Ook zal de Gezondheidsraad voor het einde van dit jaar nader advies uitbrengen.

​​​​​​​Wat betekent dit voor uw bedrijf?

De specialisten van FarmConsult kunnen de gevolgen voor uw bedrijf in beeld brengen en u adviseren over de maatregelen die u mogelijk moet nemen.

U kunt hiervoor contact met hen opnemen via 0573 28 89 89 of via het contactformulier.


Bron: Ministerie EZ en IM