Waar ben je naar op zoek?

Samen werken aan antibioticavrije productie van kippenvlees

Advies van onze specialist Advies van onze specialist17-12-2019

De World Health Organisation (WHO) wijst al jaren op het gevaar van antibioticaresistentie voor de humane gezondheidszorg. Om resistentie tegen te gaan is een bewustere inzet van antibiotica
cruciaal.

Afbeelding: Lotte Kroeze - Plukon  (2)

Slachterij Plukon introduceerde als eerste in de pluimveesector een beloning voor de productie van antibioticavrije kuikens. Lotte Kroeze, Business Development Manager Agri bij Plukon: “Wij willen samen met onze vleeskuikenhouders het gebruik van antibiotica tot een minimum terugbrengen. Ons streven is een zodanig robuust houderijsysteem te ontwikkelen, dat dieren zonder antibiotica kunnen opgroeien. We zien dat steeds meer pluimveehouders erin slagen langjarig geen diergeneesmiddelen in te zetten.”

Eisen

De WHO hanteert sinds 2005 een middelenlijst, waarop antibiotica ingedeeld zijn in drie categorieën, gebaseerd op resistentievorming. De WHO adviseert om de middelen in de categorie ‘critically important’, alleen te gebruiken in de humane gezondheidszorg. Er is echter op dit moment nog geen wettelijk verbod op het gebruik van deze middelen in de veehouderij. Lotte: “We zien dat vleesafnemers zelf eisen gaan stellen. Wij leveren bijvoorbeeld
vlees aan zogeheten quick service restaurants en zij eisen vanuit maatschappelijk verantwoord perspectief vlees dat geproduceerd is zonder inzet van kritische antibiotica.”

Toenemende vraag

Plukon werkt intensief samen met pluimveehouders en ketenpartners om aan de toenemende vraag naar antibioticavrij opgegroeide dieren te voldoen. Voor bepaalde concepten is een financiële beloning voor pluimveehouders ingesteld en dit levert goede resultaten op. “Dieren gehouden in de ‘langzaam-groeiende’ concepten zoals Goed Nest Kip, scharrelkip (Beter Leven 1*) en biologisch zijn voor meer dan 90% antibioticavrij en nagenoeg vrij van kritische antibiotica. Binnen de reguliere houderij zien we dat de dieren in Nederland voor 70-80% antibioticavrij zijn en 95-100% vrij van kritische middelen. In Duitsland ligt dit percentage wat lager, maar gaat de ontwikkeling momenteel ook snel”, vertelt Lotte.

Samenwerking

Bij de inzet van antibiotica kunnen de pluimveehouder en de dierenarts nog beter kijken naar mogelijke (niet-kritische) alternatieven. Bewustwording van de noodzaak om voorzichtig om te gaan met antibiotica is heel belangrijk in de samenwerking tussen Plukon en pluimveehouders. Hierbij betrekt Plukon naast de dierenartsen ook voerleveranciers en broederijen. Lotte: “Een goede afstemming tussen álle partijen is heel belangrijk. Met goed uitgangsmateriaal, de juiste veterinaire ondersteuning, het beste voer en daarnaast goed management door de pluimveehouder zorgen we met elkaar voor de hoogste vleeskwaliteit.”