Waar ben je naar op zoek?

Sturen met actuele data

Sector Nieuws Sector Nieuws12-7-2018

In de pluimveehouderij worden veel gegevens over de kippen, productie en omstandigheden verzameld. Deze data zijn optimaal te gebruiken met de tool ‘Agroscoop Insight’. Eén blik op het scherm geeft direct zicht op de situatie in de stal. Freerk van der Boon uit het Friese Twijzelerheide is een gebruiker van Agroscoop Insight. Hij is bedrijfsleider op een locatie van Meindert Talma. Het bedrijf telt in totaal 90.000 legkippen met vrije uitloop.

Afbeelding: Freerk van der Boon

Talma vindt het belangrijk dat hij en Freerk allebei over dezelfde, complet en actuele cijfers beschikken. “We doen het echt samen hier. Om de beste resultaten te realiseren, moeten we beiden direct inzicht hebben in de belangrijkste cijfers.” Hij was daarom direct te porren voor Agroscoop Insight. Ook Van der Boon is enthousiast. Automatisering en nieuwe technieken vindt hij leuk, dus hij kan zijn ei hier goed in kwijt. “We vinden het belangrijk om kort op de cijfers te zitten. Het gaat nu nog sneller en geeft een extra check of alles gaat zoals het moet.”

Situatie in de stal

Het werken met Agroscoop Insight zit inmiddels bij Van der Boon in zijn systeem. Voor hij ’s ochtends naar de stal rijdt, heeft hij thuis de actuele situatie al gezien: hoe is en was het klimaat in de stal en de voer- en wateropname? Als het nodig is, kan hij direct een probleem met bijvoorbeeld de voerinstallatie of ventilators oplossen.

Hij gebruikt het systeem ook om te monitoren hoe het huidige koppel het doet ten opzichte van het vorige. “Het systeem rekent elke dag alles door, dus het is gemakkelijk vergelijken met vorige koppels.” Dit helpt bij de bewaking van de gezondheid. Een belangrijk punt daarbij is de ontwikkeling van de productie en het ei-gewicht. “Als we veranderingen zien is het goed opletten in de stal.” Ook de voer- en wateropname zijn indicatoren. Maar, zo benadrukt hij, de échte controle vindt natuurlijk nog steeds in de stallen plaats. “Wél krijgen we meer en snellere informatie waardoor problemen eerder zichtbaar zijn.”

Verder is het systeem bruikbaar voor de planningen. Het geeft automatisch een melding voor werkzaamheden als ontwormen en bloedluisbestrijding, als het tijd is voor de KAT-controle en bijvoorbeeld bij de schakelmomenten tussen twee voeders. “Het geeft meer routine in het werk.”

Verbeteringen

Op basis van de ervaringen in de praktijk wordt het programma verder geoptimaliseerd. Als enthousiast gebruiker denkt Van der Boon graag mee over verbeteringen. “Een aantal actuele financiële kengetallen, zoals voerwinst per hen, bereken ik nu nog zelf. Het zou handig zijn als het systeem dat automatisch berekent.”