Waar ben je naar op zoek?

Tips bij lage buitentemperaturen vleespluimvee

Seizoensnieuws Seizoensnieuws9-2-2021

Bij extreem lage buitentemperaturen is het belangrijk om goed te letten op het klimaat in de stal. Klimaatspecialist Ruud van Wee zette enkele belangrijke aandachtspunten op een rij.

0 tot min 10 graden

Afbeelding: Kou

Let bij buitentemperaturen lager dan 0 tot min 10 graden op het volgende:

 • Stel de minimum ventilatie bij reguliere kippen in op ongeveer 0,75 m3/kilo vlees en bij traaggroeiers op 0,65 m3/kilo vlees.
  Houd hierbij rekening met de ingestelde correctie bij lage buitentemperatuur! Bij bepaalde computers gaat de ventilatie automatisch naar beneden als de buitentemperatuur onder een bepaald niveau komt, let hier goed op!
 • Let erop dat de luchtkwaliteit goed blijft. 
  RV plus staltemperatuur gelijk aan 90 punten plus de leeftijdsweek. Dus bij kuikens van 21 dagen en een staltemperatuur van 25 graden mag RV maximaal 68% zijn. Het gehalte aan koolstofdioxide in de lucht is hierbij leidend.
 • Ventileer niet teveel in de donkerperiode! 

Kouder dan 10 graden onder nul

Als het buiten kouder is dan min 10 graden zijn er extra maatregelen nodig.

 • De minimum ventilatie mag verder omlaag, bij reguliere kuikens naar 0,6 - 0,65 m3/kilo en bij traaggroeiers naar 0,5 - 0,55 m3/kilo vlees.
 • Bij temperaturen lager dan min 10 graden geldt de regel van temperatuur en RV niet meer!
  Dit komt omdat de opgewarmde lucht dan wel een lage RV krijgt, maar het koolstofdioxidegehalte in de lucht te hoog wordt. Dit kan leiden tot o.a. tegenvallende groei, luchtwegproblemen en extra afkeur op de slachterij. Houdt het CO2 gehalte daarom goed in de gaten!

Dichtvriezen van ventielen en warmtewisselaar

Let bij extreme kou ook op de inlaatventielen. Deze kunnen vast vriezen of zelfs dicht vriezen. Zijn de ventielen vast gevroren, zet dan de klepregeling vast op een stand waarbij de onderdruk nog goed is. En schakel de klepregeling pas weer in als de ventielen ontdooid zijn.

Denk bij vorst ook aan het controleren van uw warmtewisselaar. Het filter van de warmtewisselaar heeft soms ook de neiging om dicht te vriezen.

 

Heeft u nog vragen over het klimaat in uw stal? Neem contact op met uw specialist!