Waar ben je naar op zoek?

Tips om wormdruk efficiënt te verlagen

Sector Nieuws Sector Nieuws20-8-2021
Afbeelding: Biokip Oonk1

Wormen kunnen in sommige gevallen (ernstige) schade aanbrengen bij uw hennen. Mogelijke gevolgen omvatten schade aan organen, de opname van nutriënten door de wormen in plaats van de hennen en het vergemakkelijken van infecties bij de dieren. De mate van wormdruk en de wormsoort bepalen de ernst van de situatie. Wij geven u in dit artikel graag een aantal praktische tips om de wormdruk op uw bedrijf te verlagen.

Maatregelen om wormdruk te verlagen

Er zijn verschillende methoden om de wormdruk op een bedrijf te beheersen. Een directe behandeling met synthetische middelen bij een hoge wormdruk wordt vaak gezien als de meest effectieve oplossing (±90-95% afdoding). Wormmiddelen kunnen eveneens strategisch worden ingezet op basis van de ontwikkelingscyclus van de worm (±3-6 weken) om de uitscheiding van wormeieren zoveel mogelijk te beperken. Deze manier van behandelen zorgt ervoor dat ook bij een geringe wormdruk wordt behandeld. Dit kan op lange termijn leiden tot verminderde effectiviteit van of resistentie tegen deze wormmiddelen. Een betere manier is het inzetten van wormmiddelen wanneer het zeker is dat er een gemiddelde tot hoge wormdruk aanwezig is. Goede monitoring is van belang.

Herbesmetting voorkomen

Naast het bestrijden van de wormdruk in de hen, is het belangrijk dat er maatregelen worden genomen om het aantal wormeieren in de stal te verminderen om herbesmetting te voorkomen. Deze maatregelen zijn gericht op het vernietigen of verwijderen van wormeieren. Wormeieren kunnen worden geïnactiveerd door een behandeling met verhitting rond de 40-50ᵒC of hoger. Verder kan er ook gespoeld worden met een grote hoeveelheid water met daarin een reinigingsmiddel. Dit doodt de wormeieren niet, maar de grote hoeveelheid water kan veel wormeieren op deze manier uit de stal spoelen. Probeer om het reinigingswater op te vangen in een put, laat het niet in de uitloop komen.

Maatregelen uitloop

Ook in de uitloop zijn maatregelen te nemen. Zoals het tussentijds verwijderen van mest en het omploegen van de uitloop, indien aanwezig. Reinig direct aan de stal gelegen verharde gedeelten van de uitloop grondig. Het gebruik van stroken met grove kiezelstenen of keien in de uitloop zorgt ervoor dat minder kans bestaat op het ontstaan van plassen waaruit hennen met wormeieren besmet water kunnen opnemen. Een goed ingerichte uitloop heeft het effect dat kippen zich goed verspreiden en daarmee ook de uitwerpselen en wormeieren.

4 praktische tips

1

Drijf met regelmaat mest af

De mest in de stal de grootste bron van wormeieren.

2

Neem frequent mestmonsters

Door met regelmaat mestmonsters te nemen heeft u actief zicht op de de actuele wormdruk van het koppel.

3

Behandel specifiek tegen wormeieren tussen twee koppels in

4

Let op de dosering van het wormmiddel

Het is erg van belang bij de behandeling de tijdsduur en dosering van wormmiddelen goed te volgen. Lees hiervoor voor gebruik de bijsluiter van uw wormmiddel.

Meer info?

Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting op deze tips? Neem gerust contact op met uw Legpluimveespecialist om vrijblijvend de situatie op uw bedrijf te bekijken. Het pluimveeteam van ForFarmers adviseert u graag.