Waar ben je naar op zoek?

Update grondstoffenmarkt

Collega Bart Swankhuizen (hoofd inkoop granen en bijproducten bij ForFarmers) geeft aan dat de verlengde graandeal tussen Oekraïne en Rusland, die voor een veilige doorvaart zorgt voor Oekraïense landbouwproducten, een positief effect heeft op de prijsontwikkeling. Daarnaast is de graanoogst in Rusland en Australië groter dan verwacht en dat heeft een positief effect op het aanbod. Tegelijkertijd valt de Argentijnse oogst tegen.

Tevens hebben we te maken met de weersomstandigheden, de grote hoeveelheid die geëxporteerd wordt vanuit de EU (een toename ten opzichte van vorig jaar op tarwe) en de twijfelachtige vraag naar graanproducten wereldwijd, gezien de huidige economische situatie. Er is in de EU 5% minder mengvoer geproduceerd in vergelijking met een jaar geleden in dezelfde periode en daarbij neemt de vraag naar mengvoer af, ook in Nederland. De algehele verwachting is dat graanprijzen nog licht zullen dalen, aldus Bart.
 

Mais en gerst hebben eenzelfde daling laten zien

“Mais en gerst volgen de tarweprijzen en hebben dus eenzelfde daling laten zien de afgelopen weken. De vraag vanuit de veevoersector alsmede voor de productie van ethanol bepalen de maisprijs. Wat betreft gerst is er een goed aanbod in de EU dankzij (vooralsnog) lagere exporten en in het algemeen redelijk goede oogst.”  

Sojaschroot is beperkter beschikbaar

“De uitdaging ligt bij de vraag naar eiwitrijke grondstoffen. We zien dat sojaschroot, ook door de droogte in Argentinië, beperkter beschikbaar zal zijn en daardoor in prijs stijgt. De nieuwe oogst is pas in april beschikbaar. Ook raapzaadschroot en zonnebloempitschroot worden duurder, maar door de recentelijke recordoogst is er ruim aanbod, waarmee we verwachten dat deze prijzen weer gaan zakken en enigszins zullen stabiliseren.”

Suikerbietprijzen zijn vrij hoog

“Wat betreft bijproducten zien we een gemengd beeld. Zo zijn de tarwegriesprijzen na enige fluctuatie weer relatief stabiel. Palmpitschilfers zijn en blijven een van de meest stabiele grondstoffen qua prijs, over de afgelopen maanden. Door de slechte oogst van suikerbieten in Europa en de gestopte import vanuit Rusland, zijn en blijven de prijzen van pulp relatief hoog. Echter is de verwachting dat de prijzen gaan dalen door de naar beneden bijgestelde vraag naar suikerbietpulp.”

Tarwe