Waar ben je naar op zoek?

Van goed naar beter met Leg€fficient

Sector Nieuws Sector Nieuws19-3-2019

ForFarmers introduceert een nieuw hulpmiddel voor legpluimveehouders: Leg€fficiënt. Leg€fficiënt is een applicatie die de legpluimveehouder ondersteunt bij het maken van keuzes in de bedrijfsvoering en het stellen en behalen van zijn doelen. In een oogopslag laat Leg€fficient zien wat het financiële effect is van verschillende beslissingen op de voerwinst.

Afbeelding: LegEfficient beeld met icoon

Leg€fficient is samen met legpluimveehouders ontwikkeld om hen van een nog beter advies te voorzien. ForFarmers streeft naar een optimaal rendement voor haar pluimveehouders.

Heldere doelen

Hans Beurskens, productmanager legpluimvee bij ForFarmers: “Om optimaal rendement op het boerenerf te realiseren, is een hogere efficiëntie vaak nodig. Het werken naar een doel en het hebben van focus is hierbij belangrijk. Leg€fficient helpt de legpluimveehouder zijn doelen en verwachtingen helder te maken. Daarnaast geeft het veel inzicht op het effect van te maken keuzes.”

Bedrijfsbegeleiding

Leg€fficient is een wijze van bedrijfsbegeleiding waarmee de legpluimveehouder wordt voorzien van maatwerkadvies. Vooraf worden de doelen gesteld en ingevoerd, zoals bijv. het aantal eieren per hen en de lengte van de legperiode. Tussentijds wordt samen met de voeradviseur bekeken of er aanpassingen nodig zijn om het koppel leghennen op koers te houden. Achteraf vindt de eindevaluatie plaats.

Inzicht en werkgemak

Met Leg€fficient heeft de legpluimveehouder in één oogopslag inzichtelijk wat de gevolgen zijn van maatregelen op de te verwachten voerwinst. Hierdoor verhogen we de bedrijfsefficiëntie. Met als positief gevolg werkgemak en rust bij de veehouder.

Leg€fficient stelt de voeradviseur in staat om, samen met de veehouder, te werken naar het gewenste einddoel. Het is hierdoor specifiek voor elke bedrijfssituatie.