Waar ben je naar op zoek?

Scoort uw reiniging en desinfectie in categorie groen, geel, oranje of rood?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist13-12-2021

Uit veldstudies van Royal GD en ForFarmers De Hoop blijkt dat een op het oog schone stal weinig zegt over het afdoden van taaie en resistente ziektekiemen. 'Met de VIR-check heeft de pluimveehouder een tool in handen om de virusdruk in de stal vast te stellen. Met als doel de virusdruk onder vleeskuikens te verlagen, zodat het kuiken de meest optimale start krijgt' aldus Flamur Llapashtica, vleespluimveespecialist.

Afbeelding: VIR-check-kuikens_in_stal

Vernieuwde scores

GD voerde samen met ForFarmers De Hoop veldstudies uit naar het verband tussen de VIR-check en de technische resultaten bij reguliere vleeskuikens. Naar aanleiding van dit onderzoek is de VIR-check score verder gespecificeerd van drie naar vier categorieën. Dit geeft dierenarts en voeradviseur meer handvatten voor het gericht aanpakken van de bedrijfshygiëne, reiniging en desinfectie op een bedrijf. De vernieuwde score is nu in te delen in de volgende categorieën: groen, geel, oranje en rood.

Er was bovendien een trend te zien: in stallen met een groene score, presteerden de kippen beter dan in stallen met een rode score. Met name de groei. Het verschil liep op tot 100 gram per kip per ronde. Zo’n darmvirus maakt het kuiken niet heel ziek, maar het kost natuurlijk wel energie. Daardoor is die ook vatbaarder voor andere kiemen.

VIR-check in de praktijk

Afbeelding: image002
Vleespluimveespecialist Flamur Llapashtica

Flamur Llapashtica is vanuit ForFarmers De Hoop betrokken bij de veldstudies. Flamur: ‘De leegstandsperiode op een vleeskuikenbedrijf is vaak kort. Er moet in deze korte periode veel gebeuren waardoor er relatief weinig tijd is om schoon te maken. Daarbij kan er in alle hectiek makkelijk iets anders of verkeerd gaan. De resultaten van het schoonmaken en desinfecteren zie je pas tijdens de ronde. Zijn er problemen of blijven resultaten achter dan is de VIR-check een handige tool om inzichtelijk te krijgen waar de problemen liggen. De vier kleuren brengen dit eenvoudig in beeld.’

Komt uit de VIR-check een oranje/rode score, dan wordt in overleg met veehouder, dierenarts en voerspecialist een plan van aanpak gemaakt om de hardnekkige virussen aan te pakken. In de opvolgende rondes worden er opnieuw monsters genomen tot een groene VIR-check score volgt.

Over de VIR-check

In 2019 lanceerde GD de VIR-check. Het huidige onderzoek richtte zich op vleeskuikens. Ga voor meer informatie naar www.vircheck.nl.