Waar ben je naar op zoek?

Voeren van legouderdier en opfokhen: onderscheid tussen witte en bruine hen

Wist u dat... Wist u dat...20-4-2019

Naar aanleiding van recent onderzoek van het NIC introduceert ForFarmers halverwege dit jaar een vernieuwd assortiment voor legouderdieren en voor opfokhennen. Uniek in dit nieuwe assortiment is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen witte en bruine hennen.

Afbeelding: Legh.v.LochemAalten (23) web

Verschillen

Witte en bruine ouderdieren verschillen van elkaar in gedrag, voeropname en bevedering. Toch krijgen deze dieren tot op heden hetzelfde voer op (vrijwel) dezelfde wijze verstrekt. In nauwe samenwerking met broederijen en opfokkers is ForFarmers er nu in geslaagd voeders samen te stellen die volledig zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de witte en de bruine hen in elke levensfase.

De voeders voor de witte en de bruine hennen verschillen op diverse punten van elkaar. Zo is – met het oog op het verschil in voeropname – onderscheid gemaakt in energieniveau. En voor een optimale vertering zijn de gehaltes per diertype aangepast. Verder bevat het voer voor de witte ouderdieren ingrediënten voor een goede bevedering.

Deze nieuwe benadering van voeren wordt straks niet alleen toegepast bij de legouderdieren, maar ook in de opfokperiode, in nauwe afstemming met de opfokbegeleider vanuit de broederij. In situaties waarin verschillende koppels niet gescheiden gevoerd kunnen worden, is het voer voor bruine hennen het beste alternatief.

Afstemming

Meten is weten! Het is erg belangrijk dat technische data zorgvuldig worden gemonitord én gedeeld. Daarom is een goede afstemming tussen de broederij, de opfokbegeleider en ForFarmers cruciaal.

Volgende stappen

De komende maanden wordt deze nieuwe benadering van voeren individueel geïntroduceerd en toegelicht bij broederijen en opfokbegeleiders. Vervolgens wordt het uitgerold naar de legpluimveehouders.

Meer weten? Neem contact op met uw specialist of accountmanager.