Waar ben je naar op zoek?

Vijf tips voor een goede hygiëne

Praktische tips Praktische tips1-11-2020

De meeste pluimveeziektes ontstaan door insleep. Als legpluimveehouder ben je zelf verantwoordelijk voor de hygiëne op uw bedrijf. Toeleveranciers, eierhandel, dierenartsen en andere partijen dienen jouw aanwijzingen op te volgen en aanvullende maatregelen te nemen als dat gewenst is. Met de juiste maatregelen wordt de kans op besmetting aanzienlijk verkleind. Lees onze vijf tips. 

1

Tip 1

Hangt er een bordje ‘Bedrijfskleding verplicht’, dan moeten er ook echt schone overalls klaar liggen.

2

Tip 2

Laat bezoekers een hoofddeksel dragen. ‘Besmet’ stof gaat ook in de haren zitten en kan daarmee dus van het ene bedrijf naar het andere bedrijf overgaan.

3

Tip 3

Zorg voor schone laarzen en plaats die omgekeerd in een rekje. Dan blijft ook de binnenkant schoon.

4

Tip 4

Creëer een fatsoenlijke wasgelegenheid waar bezoekers hun handen kunnen wassen. Maak regelmatig schoon en zorg voor papieren handdoekjes.

5

Tip 5

Maak de stal vogeldicht en zorg voor een planmatige ongediertebestrijding. Vanuit de IKB is dit een verplichting, maar handel ook naar dit plan.

 

Wat doet ForFarmers?

Afbeelding: truck_FF_poultry_001

Bij een verhoogde ziektedruk neemt ForFarmers op aangeven van het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra maatregelen. Alle transportwagens die op de productielocaties komen, worden dan bij binnenkomst en bij vertrek ontsmet. Ook kan worden overgegaan tot compartimentering. Als er alleen binnen bepaalde compartimenten gereden mag worden, kan product van de ene in de andere vrachtwagen worden overgeladen.

Om versleping van dierziektes te voorkomen, werkt ForFarmers volgens vaste protocollen. Daarin is vastgelegd welke maatregelen standaard gelden voor het transport van voer en de bezoeken van de buitendienst aan pluimveebedrijven.

Alle bulkwagens die voor ForFarmers rijden, zijn standaard voorzien van een installatie waarmee wielen en wielkasten automatisch ontsmet kunnen worden. De chauffeur gebruikt bij iedere voerlevering wegwerpstofzakken en laat deze op het betreffende bedrijf achter om versleping te voorkomen. Daarnaast worden alle bulkwagens wekelijks gewassen en heeft de chauffeur in zijn cabine standaard de beschikking over overjassen en overschoenen. Ook kan hij de losslang ontsmetten.

Uiteraard nemen ook onze medewerkers in de buitendienst de gebruikelijke regels in acht. Bezoeken aan pluimveehouders worden vrijwel altijd vooraf aangekondigd. Auto’s worden zoveel mogelijk op het schone gedeelte van het erf geparkeerd. Medewerkers trekken altijd schone bedrijfseigen kleding en schoeisel aan. In geval van nood kunnen zij altijd terugvallen op eigen plastic overschoenen, papieren wegwerpoveralls en stofhoedjes.