Waar ben je naar op zoek?

FeetFit aanpak: gericht advies voor minder voetzoollaesies

Steeds meer vleeskuikenhouders krijgen te maken met voetzoollaesies (ontstekingen van de huid van de voetzool) bij hun vleeskuikens. Deze aandoening heeft direct effect op het technisch resultaat, want vleeskuikens die moeilijk lopen, vreten onvoldoende en groeien daardoor minder. Daarnaast geeft het ook indirect een negatief effect, want bij voetzoollaesies mogen vleeskuikenhouders namelijk minder dieren per m2 houden. Dat betekent dus een dubbel negatief effect op het rendement.

Afbeelding: FeetFit 720x290

Totaalaanpak inclusief FeetFit scan

Waar voetzoollaesies extra aandacht vragen, heeft ForFarmers De Hoop de FeetFit aanpak ontwikkeld. Een totaalaanpak met voer en advies die stuurt op darmgezondheid en strooiselkwaliteit. Hierdoor vermindert het percentage voetzoollaesies aanzienlijk. 


Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw specialist of accountmanager.