Waar ben je naar op zoek?

Wat ruikt dat lekker: Nieuw aroma!

Afbeelding: vita melk

 

Heeft u het al geroken? De Vita-melkpoeders en Vitabrok Pensstart bevatten een nieuw aroma, wat zorgt voor een hogere voeropname, een hogere jeugdgroei en minder problemen rondom spenen.

Relatie tussen jeugdgroei kalveren en levensproductie

De meeste melkveehouders streven naar maximale benutting van de fosfaatruimte voor het melkvee, dus wordt er vaak de keuze gemaakt om minder jongvee aan te houden. Met minder jongvee kunt u minder selecteren en moet de levensduur van uw koeien toenemen. Dit vraagt extra aandacht voor de kwaliteit van uw jongveeopfok. Om ervoor te zorgen dat het jongvee goed ontwikkeld, is het behalen van een hoge jeugdgroei met een goede gezondheid heel belangrijk. Onderzoek toont namelijk aan dat een hoge jeugdgroei en gezondheid van kalveren zorgt voor een betere ontwikkeling, jongere afkalfleeftijd en een hogere levensproductie.

Tot 30% hogere voeropname door nieuw aroma in brok

Een hoge jeugdgroei vraagt om een hoge voeropname. De mate waarin kalveren voedsel opnemen is niet alleen afhankelijk van de beschikbaarheid, maar ook van de smakelijkheid en de geur. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kalveren een duidelijke voorkeur hebben voor een bepaald type aroma. Begin 2019 heeft ForFarmers dit type aroma toegevoegd aan Vitabrok Pensstart. De vernieuwde Vitabrok Pensstart is goed in de markt ontvangen, veehouders merken een duidelijk verschil. De kalveren beginnen eerder met het opnemen van de brok en uit onderzoek is gebleken dat de nieuwe brok een stijging van 30% in voeropname laat zien gedurende de melkperiode.

Afbeelding: grafiek vita pensstart

Nieuw aroma nu ook in Vitamilk!

Afbeelding: VITAMILK bag

Sinds kort wordt het nieuwe aroma ook standaard toegevoegd aan de VitaMilk-melkpoeders. Het nieuwe aroma stimuleert niet alleen de melkopname, maar zorgt ook voor een betere overgang naar vast voer in de speenperiode en helpt zo een zogenaamde ‘speendip’ te voorkomen. Veehouder Carlo van der Lagemaat uit Woudenberg is altijd in voor vernieuwing en mocht de nieuwe VitaMilk in de testfase uitproberen. Hij is enthousiast en merkt verschil: “Tijdens de probeerfase dronken de kalveren de nieuwe melk erg graag. Toen ik na de proefperiode weer overging op de oude samenstelling merkte ik dat de kalveren minder happig waren.” Inmiddels zit de aroma standaard in VitaMilk. De overgang van melk naar brok is ook verbeterd, de kalveren nemen eerder, meer brok op. “Ik voer naast melk eerst muesli. Zodra ik zie dat de kalveren de muesli opnemen, begin ik met het voeren van Vita Pensstart. Dat gaat heel goed, soms is de Pensstart zelfs eerder op dan de muesli”, vertelt Carlo.

Minder groeiverlies rondom spenen

Bedrijven die in de eerste weken veel kalvermelk verstrekken behalen de meest optimale jeugdgroei. De brokopname vóór het spenen is in deze situatie echter vaak wat lager. Om groeiverlies tijdens de speenperiode te voorkomen, moeten de kalveren op het moment waarop het melkschema wordt afgebouwd, direct beginnen met het opnemen van brok. Doordat het nieuwe aroma nu zowel in VitaMilk als in Vitabrok Pensstart aanwezig is, herkennen kalveren de brok sneller als veilige voedselbron en starten de dieren eerder met het opnemen van brok en nemen ze tevens meer brok op. Hierdoor blijven uw kalveren groeien en gezond en heeft u goed ontwikkelde opvolgers voor uw huidige melkkoeien.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over het nieuwe aroma in VitaMilk en Vita Pensstart? Of heeft u een andere vraag aan een van onze 100%-jongveespecialisten? Stuur een e-mail naar vita@forfarmers.eu of neem contact op met uw melkveespecialist, dealer of de Klantenservice Herkauwers