Waar ben je naar op zoek?

Pens Stimulator+: ondersteunt de pens- en darmgezondheid

Gezonde koeien vormen de basis voor een goede ruwvoerbenutting. Pens Stimulator+ ondersteunt de pens- en darmgezondheid van uw koeien. De Pens Stimulator+ is een combinatie van een exclusieve gistcultuur, B-vitamines en polyfenolen en toepasbaar in elk type rantsoen. Door een betere penswerking en darmgezondheid stijgt de ruwvoerbenutting waardoor u meer melk uit ruwvoer haalt.

Wat zeggen boeren over Pens Stimulator+?

Waarom wordt Pens Stimulator+ ingezet?

• Ondersteunt zowel de pens- als darmgezondheid

• Zorgt voor een betere ruwvoerbenutting

• Stabiliseert de pens pH bij snelle en verzurende rantsoenen

Wat levert Pens Stimulator+ op?

  • Gezondere koeien
  • Meer melk uit ruwvoer en een hogere melk(eiwit)productie
  • Extra voerwinst gemiddeld € 45,- per koe per jaar*

    *Op basis van de langjarig gemiddelde melkprijs van € 0,35

Onderzoek: Significant hogere melk- en melkeiwitproductie

Eigen onderzoek, uitgevoerd door het Nutrition Innovation Center (NIC) van ForFarmers op vier praktijkbedrijven, toont aan dat inzet van Pens Stimulator+ gemiddeld 0,75 kg extra melk en gemiddeld 21 g extra melkeiwit oplevert per koe per dag. Het effect is gemeten bij dieren in verschillende lactatiestadia en verschillende rantsoensamenstellingen. Door toevoeging van Pens Stimulator+ wordt zowel de pens als de darmgezondheid ondersteund.

Afbeelding: Pensstimulator   onderzoek

Toepassing:

• Geschikt voor alle type rantsoenen

• De gehele lactatie en droogstand inzetbaar

• Het effect is zichtbaar na 7 tot 10 dagen

• De Pens Stimulator+ is Non GMO

De Pens Stimulator+ is verkrijgbaar in zakgoed, makkelijk te verstrekken via voermengwagen of als topdressing. Raadpleeg uw melkveespecialist voor de beste toepassing op uw bedrijf.