Waar ben je naar op zoek?

Voedingsaanpak melkvee: Feed2Milk

Feed2Milk is dé voedingsaanpak voor melkvee van ForFarmers, die staat voor probleemloos melken met gezonde koeien en de beste productie met de meeste kilogram vet- en eiwit. Het legt de focus op optimale voerbenutting en de beste melkproductie. Dat zorgt voor de hoogste voerwinst. Op basis van de werking  van voer in de koe en de behoefte aan voedingsstoffen van de koe, wordt een optimaal rantsoen samengesteld.

Afbeelding: Cirkel F2M

Samen met het praktische advies van onze specialisten resulteert Feed2Milk in:

  •     Probleemloos melken met gezonde koeien, dus de hoogste levensproductie
  •     De beste melkproductie met de meeste kilogram vet- en eiwit
  •     Optimale voerbenutting (rantsoenefficiëntie)
  •     De hoogste voerwinst 

Hoe werkt het?

De Feed2Milk voedingsaanpak van ForFarmers bestaat uit 4 belangrijke pijlers: 

1. Focus op pensgezondheid
Een gezonde pens is een voorwaarde voor gezonde koeien met een hoge en efficiënte melkproductie. Een optimale verhouding tussen de herkauwactiviteit van de koe en de zuurbelasting van het voer in de pens speelt hierbij een belangrijke rol. ForFarmers monitort deze balans in de rantsoenberekening met eigen, unieke kengetallen: de herkauwindex en verzuringsindex. Zo wordt pensverzuring voorkomen! 

2. Betere inschatting ruwvoer
Circa 70% van het melkveerantsoen bestaat uit ruwvoer. De verteringsnelheid van het ruwvoer wordt bij een ruwvoeronderzoek niet standaard bepaald, maar geeft wel belangrijke informatie voor het samenstellen van een passend rantsoen.  Daarom heeft ForFarmers, in samenwerking met Eurofins Agro, unieke NIRS-ijklijnen ontwikkeld voor het direct nauwkeurig inschatten van de verteringssnelheid. Deze worden exclusief gebruikt voor ForFarmers-klanten. 

Inkuilduur
Ook wordt in de Feed2Milk-voedingsaanpak rekening gehouden met het effect van de opslagduur van het ruwvoer. Naarmate ruwvoer een langere tijd is opgeslagen verandert de kwaliteit van het ruwvoer. Het ruwvoer wordt sneller verteerbaar waardoor het risico op pensverzuring toeneemt. 

3. MELK: ‘Meer Energie voor Lacterende Koeien’
MELK is hét unieke kengetal van ForFarmers voor de bepaling van de hoeveelheid energie in een voedermiddel die de koe daadwerkelijk kan benutten. MELK houdt in de berekening meer rekening met de verteringsaspecten die plaats vinden in de koe dan andere systemen zoals VEM. Hierdoor kan ForFarmers een veel betere energie-inschatting maken en kan er bij het samenstellen van het rantsoen gerichter worden gestuurd op melkproductie en gehaltes.  

4. Optimale voerbenutting (rantsoenefficiëntie)
Een optimale voerbenutting is de basis voor goede financiële resultaten. Rantsoenefficiëntie is het kengetal uit de Feed2Milk-voedingsaanpak waarmee voerbenutting wordt bepaald. Het geeft weer hoeveel melk uw koeien produceren uit één kilogram droge stof. Hoe meer melk uit één kilogram droge stof, hoe hoger de rantsoenefficiëntie en hoe beter het financiële resultaat. 

Wilt u meer weten? 

Wilt u meer informatie over de voedingsaanpak van ForFarmers of een advies op maat, neem dan contact op met uw specialist of vul het informatieformulier in.