Waar ben je naar op zoek?

Voorkom pensverzuring met de aanpak en buffers van ForFarmers!

Een gezonde pens is een voorwaarde voor gezonde koeien met een hoge- en efficiënte melkproductie. In sommige situaties is er risico op pensverzuring. Bijvoorbeeld bij hittestress of bij het voeren van een rantsoen met een hoge VerzuringsIndex (VI) en/of lage HerkauwIndex (HI). Voorkom problemen door tijdig Univit Buffer of RumiBuffer in te zetten.

Pensverzuring

Pensverzuring wordt veroorzaakt door een te lage pens-pH (te hoge zuurtegraad), als gevolg van een verstoorde balans tussen de zuurbelasting en buffercapaciteit in de pens. Het gaat vaak gepaard met dunne, slecht verteerde mest en een wisselende melkproductie. Pensverzuring kan ook leiden tot een verminderde weerstand en als gevolg daarvan problemen geven met uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Tevens daalt de rantsoenefficiëntie als gevolg van pensverzuring. Hierdoor kan de economische schade oplopen tot meer dan 250 euro per koe per jaar.

Aanpak pensgezondheid: Verzuringsindex (VI) en Herkauwindex (HI)

Afbeelding: feed2milk_vihi

ForFarmers heeft twee unieke kengetallen ontwikkeld om de zuurbelasting en buffercapaciteit in de pens uit te drukken. Het is belangrijk dat deze kengetallen goed in evenwicht zijn. Uw melkveespecialist gebruikt deze getallen om een optimaal, maar veilig rantsoen samen te stellen en daarmee pensverzuring te voorkomen.


•     De verzuringsindex (VI): drukt de snelheid van het rantsoen- en de zuurtebelasting van het rantsoen in de pens uit.
•     De herkauwindex(HI): drukt de hoeveel structuur in het rantsoen uit. Meer structuur resulteert in meer herkauwactiviteit. Hierbij produceert de koe speeksel. Speeksel heeft een beschermend (bufferend) effect in de pens.

De unieke buffers van ForFarmers

ForFarmers heeft een speciaal buffercomplex ontwikkeld dat langdurig bescherming biedt tegen pensverzuring (zie grafiek). Het sluit beter aan bij de zuurbelasting in de pens dan standaardbuffers zoals natriumbicarbonaat. Dit unieke buffercomplex zit verwerkt in de producten Univit Buffer en RumiBuffer.

•    Univit Buffer is een compleet mineralenmengsel en bevat een gistencultuur om de pens-pH te stabiliseren en de celwandafbraak (ruwvoer) te stimuleren
•    RumiBuffer is een aanvullende buffer die kan worden verstrekt naast een standaard Univit-mineralenmengsel en is hierdoor makkelijk (tijdelijk) inzetbaar.

Afbeelding: Feed2Milk_zuurtebelasting grafiek

De grafiek laat zien dat de zuurbelasting uit het rantsoen uitgezet tegen de tijd eerst toe neemt en na een lange periode afneemt. Om de pens gezond te houden is het noodzakelijk om de zuurbelasting weg te vangen, dit wordt gedaan door toevoeging van bufferproducten. De buffercapaciteit van natriumbicarbonaat is voor een korte periode heel hoog maar na een langere periode is de buffercapaciteit op terwijl de zuurbelasting nog steeds aanwezig terwijl is. De RumiBuffer en Univit Buffer zorgen juist voor een langdurige buffering van het zuur. Hierdoor blijft de pens de gehele periode op een stabiel pH niveau.

De voordelen van Univit Buffer en RumiBuffer:

  • Langdurige en effectieve bescherming (buffering) van de pens
  • Voorkomt nadelige gevolgen van hittestress
  • Verbeterd diergezondheid en rantsoenefficiëntie

Wilt u meer weten? 

Wilt u meer informatie over de aanpak pensgezondheid en producten of een advies op maat, neem dan contact op met uw specialist of vul het informatieformulier in.