Waar ben je naar op zoek?

6 tips voor een succesvolle start van het nieuwe weideseizoen

Praktische tips Praktische tips14-3-2022

De weideperiode: ieder jaar weer een mooi moment waar veel veehouders naar uitkijken. Vers gras bevat veel eiwit en energie die de koe direct kan omzetten in melk. Dit verse gras is nu nog aantrekkelijker omdat elke hap in de wei niet bijgevoerd hoeft te worden in de stal. Daar komt bij dat elke hap vers gras geen inkuilverliezen kent en dus maximaal benut wordt. Hoe zorg je er voor dat je tijdens de weidegangperiode met vers gras je voersaldo maximaal verhoogt? In dit artikel een aantal tips!

Afbeelding: Rennende koeien aanvoerder
1

Tip 1: Kies je weidesysteem

Grofweg zijn en 4 weidesystemen: Omweiden, Stripgrazen, Standweiden en Roterend Standweiden (Nieuw Nederlands Weiden). Kies een systeem welke bij jou past. Elk syteem heeft zijn voor en nadelen dus een juiste keuze is hierbij van belang.  Let hierbij op de aanwezige huiskavel, het arbeidsplaatje, melksysteem en wat goed past in de dagelijkse uitvoering.

Wanneer je voor een weidesysteem hebt gekozen is het belangrijk om hier aan vast te houden gedurende het weideseizoen. Een geslaagde weidegang start met een gedegen plan. Lees meer over de verschillende weidesystemen >

2

Tip 2: Bemesting

Voor de eerste weidepercelen of het eerste weideplatform adviseren wij om een drijfmest gift te geven. Hierbij is het belangrijk dat de mest goed in de grond wordt gebracht om besmeuring van het gras zoveel mogelijk te beperken. Schoon gras geeft immers de beste opname.

Een gift van 20 tot 25 kuub volstaat in de meeste gevallen. Ga je meer bemesten, dan is het risico groter dat gras bevuild wordt. Tevens kunnen grote mestgiften leidden tot hogere eiwit waarde van vers gras. Dit hoeft geen probleem te zijn, mits je hier in het rantsoen goed rekening mee houdt en eiwit en energie tijdens het voeren op stal corrigeert.

Vervolgens een start kunstmest gift van +- 40 kg N (150 kg kas). Voorkeur ook met zwavel. Daarna geldt als vuistregel voor percelen waar je vaker achter elkaar op terug komt: elke 2 tot 3 weken 80-100 kg kas bij strooien om de (eiwit) kwaliteit van het gras op peil te houden.

3

Tip 3: Voorweiden

Wanneer het gras lang de winter uitkomt, is het te overwegen om te gaan voorweiden. Voorweiden houdt in dat de koeien eerst het ‘oude’ gras opvreten en dat pas daarna de drijfmest gift en kunstmest gift gegeven worden. Dit kan handig zijn als het gras te lang is om een drijfmest te geven.

4

Tip 4: Meer VEM in de koe = meer melk

De kuilen van 2021 laten zich doorgaans tekenen door lagere VEM- én lagere eiwitwaardes. Het verse gras kan hierbij een goede aanvulling geven om meer VEM in de koe te krijgen en zo een hogere melkproductie en/of een krachtvoerbesparing te geven. Kortom een hoger voersaldo.

Voorbeeld: 10 kg ds graskuil van 900 VEM geeft 9000 VEM. Als in het voorjaar 6 kg ds vers gras in de koe gaat van 1000 VEM: 6 x 100 VEM verschil = 600 VEM meer in de koe. Als we uitgaan van 460 VEM voor 1 kg melk, dan 600/460 =1,3 kg melk extra met dezelfde krachtvoergift. 1,3 x 46,5 cent = 0,60 per koe/dag x 100 mk = 60euro per dag x 30 = 1800 euro per maand.

Zorg wel dat u voldoende energie blijft voeren om het eiwit uit vers gras goed te benutten!

Heeft u het webinar ‘Praktische tips om direct het voersaldo te verhogen’ gezien? >

5

Tip 5: Behoud gehaltes in het voorjaar

Vers gras heeft een ander vetzuurpatroon dan ingekuild gras. Hierdoor kan er vetdepressie plaatsvinden door een hoog aandeel overzadigde vetzuren. Let hierbij op de krachtvoerkeuze die aansluit bij vers gras om zoveel mogelijk het vetgehalte te behouden. Om een vetdepressie tegen te gaan adviseren wij om Fatboost in te zetten. Dit product onderdrukt de vetdepressie veroorzaakt door vers gras. Want ten slotte elke kg melk wordt betaald, maar de gehaltes maken de prijs! Fatboost is inzetbaar in brok en meel.

6

Tip 6: Overleg met je adviseur en stuur bij

Bespreek tijdig met je adviseur het rantsoen bij weidegang. Welke kuil gaan we naast vers gras voeren, welke krachtvoersoorten voeren we ernaast etc. Zorg voor een stuur waarmee je zelf dagelijks kan sturen op de wisselende samenstelling van vers gras. Denk hierbij aan een apart eiwit- en energieproduct. Dit kan zowel brok, meel als een ander bijproduct zijn.

Bekijk tot slot de Vers Gras Monitor. Hier vind je de actuele gehalten en voederwaardes van het verse gras van weidepercelen door het land. Het gaat om de drogestofpercentages, de eiwit- en suikergehalten, de verteringscoëfficiënt (Vc-OS), het aandeel celwanden (NDF) en de kengetallen voor energie (VEM en MELK) en eiwit (WDE en EKB).

Wilt u meer weten?

Heb je vragen over beweiden? Of wil je jouw weideplan graag laten checken door onze ervaren weidecoaches? Neem dan contact op met je specialist, accountmanager, uw locale dealer of de klantenservice Herkauwers. Wij helpen u graag verder!