Waar ben je naar op zoek?
Nieuws, kennis en advies

Klanten van ForFarmers opnieuw koploper in kilogrammen vet en eiwit in de melk

Advies van onze specialist Advies van onze specialist23-1-2024

Extra kilo’s vet en eiwit per koe leveren veehouders aanzienlijk meer melkgeld op

Landelijk is de gemiddelde melkproductie per koe over het afgelopen jaar iets gedaald. Desondanks zijn klanten van ForFarmers voor het 8e jaar op rij koploper in de productie van kilogrammen vet en eiwit per koe. Over deze jaren produceren klanten van ForFarmers gemiddeld 209 kg meetmelk per koe per jaar meer ten opzichte van het landelijk gemiddelde volgens data van CRV* (+81 kg melk, +0,10% vet en +0,03% eiwit). Dit komt overeen met 17 kg vet en eiwit per koe per jaar. Bij de huidige melkprijs resulteert dit in 90 euro extra melkgeld per koe per jaar.

Gemiddeld meer melkgeld per koe

Deze hoge meetmelk komt voornamelijk door de hardere stijging in vet en eiwitproductie bij de klanten van ForFarmers. Landelijk lag het vet- en eiwitgehalte dit jaar op resp. 4,41% en 3,59%. In 2023 lag het vetgehalte bij ForFarmers-klanten gemiddeld 0,11% en het eiwitgehalte 0,03% boven het landelijk gemiddelde. Door de hogere meetmelk weten de klanten van ForFarmers een hogere melkgeld te ontvangen.

Afbeelding: veteiwit1

Van jongvee tot ruwvoerteelt

De verschillen met de landelijke gemiddelden zijn te verklaren door de planmatige totaalaanpak van ForFarmers die melkveehouders samen met hun adviseurs kunnen volgen. In deze totaalaanpak staat het verder optimaliseren van voeding, transitie, jongveeopfok en ruwvoerproductie centraal, om daarmee het bedrijfsrendement te verbeteren.

Daarbij blijft ForFarmers innoveren om de resultaten continue te verbeteren. Recente innovaties zijn kalverpoeder VitaMilk Titan voor een topstart van kalveren en melkveevoeder RumiBest voor een betere benutting van het ruwvoer en daarmee hogere melkproductie. Daarnaast dragen nieuw gelanceerde tools bij aan het slim benutten van data. Denk hierbij aan Terrascoop voor het opstellen van een ruwvoerteeltplan om uiteindelijk meer melk uit ruwvoer te halen. Of het Robot Analyse Programma (RAP) waarmee je meer melk per robot kunt melken of de potentie van de veestapel beter benut.

*) rollend jaargemiddelde MPR CRV januari 2023 t/m december 2023.

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp? Ga naar www.forfarmers.nl/aanvoerder en vraag direct een vrijblijvende vet- en eiwitscan aan bij ForFarmers. 

Heeft u een andere vraag aan onze melkveespecialisten? Neem contact op met je melkveespecialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of regionale ForFarmers dealer.