Waar ben je naar op zoek?

Regels en deadlines rondom de mestwetgeving en GLB

Advies van onze specialist Advies van onze specialist9-8-2023

Op dit moment gelden er een aantal regels en deadlines rondom de mestwetgeving en GLB. In dit artikel nemen wij u mee in de regels rondom het uitrijden van dierlijke mest en kunstmest, grasland vernietiging en vanggewas verplichting op zand- en lössgrond.

Uitrijden dierlijke mest en kunstmest

Wilt u de laatste mest toedienen op uw gras- of bouwland? Let op: dit mag nog maar een paar weken en varieert per type grondsoort. Hieronder ziet u een overzicht tot wanneer u dierlijke mest en kunstmest uit mag rijden.

LET OP: op zand- en lössgrond geldt het verplicht telen van een vanggewas, een groenbemester moet dan ook in de lijst vanggewassen staan. Op de website van het RVO staat een Lijst vanggewassen (rvo.nl)

Afbeelding: Uitrijden dierlijke en kunstmest

Grasland vernietiging

Bent u van plan uw grasland te gaan vernietigen, scheuren of dood te spuiten? Dan zijn onderstaande  graslandvernietigingsregels voor u van toepassing. 

 • Zand- en lössgrond
  Op zand- en lössgrond is het toegestaan om tot en met 31 augustus grasland te vernietigen voor herinzaai met gras. De percelen die u wilt vernietigen dient u voor de tijd wel te melden bij RVO. Per hectare krijgt u een stikstofkorting van 50 kg.
 • Klei en veengrond
  Op klei- en veengrond is het graslandvernieuwing toegestaan t/m 15 september. Melden bij RVO is niet nodig, een scheurmonster is alleen nodig indien u na de tijd (binnen het uitrijperiode) stikstof middels dierlijke mest en/of kunstmest toedient. Wel moet uit het scheurmonster blijken of dit nodig is.


Voor verdere regels betreffende het vernietigen van grasland kijk dan op: Regelgeving grasland vernietigen 2023 >

Weet u nog niet welk graszaad het best past bij uw bedrijf? Vraag het uw specialist. Via deze link treft u het passende assortiment van ForFarmers >

Vanggewasverplichting op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het vanaf dit jaar verplicht om uiterlijk 1 oktober een vanggewas te zaaien. Ook geldt er een verplicht rustgewas, denk hier aan bij de keuze van uw vanggewas om hier misschien al rekening mee te houden. Een vanggewas dient te staan tot 1 februari het volgende jaar. Dit geldt al voor de maisteelt, maar nu ook voor andere gewassen. Let op er zit verschil in de regels. Zie hieronder de verschillen:

 • Vanggewas na mais
  Voor de snijmais zijn de regels ongewijzigd. Wel geldt voor de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta dat er een vanggewas gezaaid moet worden op klei- en veengrond na de teelt van mais. De datum van 1 oktober is niet verplicht, maar het telen van een vanggewas wel. Bekijk hier ons assortiment vanggewassen >
Afbeelding: Tabel wetgeving vanggewas 2021
 • Vanggewas overige gewassen
  Op alle andere gewassen (behalve winterteelten) geldt dat 1 oktober een vanggewas gezaaid moet zijn. Echter in sommige gevallen lukt dit niet, hiervoor geldt dan een korting, afhankelijk van de datum wanneer uw vanggewas is ingezaaid. De korting geldt voor het volgende jaar en is gekoppeld aan degene wie het perceel in gebruik heeft gehad.

Inzaaidatum

Korting stikstofgebruiksnorm

2 t/m 14 oktober

5 kg/ha

15 t/m 31 oktober

10 kg/ha

Vanaf 1 nov.

20 kg/ha

Niets ingezaaid

20 kg/ha

Vroegtijdig vernietigd.

20 kg/ha

Winterteelten: Lijst winterteelten (rvo.nl)    

Vanggewassen: Lijst vanggewassen (rvo.nl)

GLB intrekken eco-activiteiten

Wanneer blijkt dat u niet voldoet aan de eisen betreffende de eco-activiteiten dient u deze zo snel mogelijk in te trekken. Intrekken kunt u doen door uw Gecombineerde opgave aan te passen. Als bij controle blijkt dat u een niet (juist) uitgevoerde eco-activiteit niet is ingetrokken zal er een waarschuwing volgen. Vindt dit nogmaals plaats, zal er een sanctie komen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact op met de mestwetspecialisten van FarmConsult via 088 - 024 81 35, uw specialist van ForFarmers of uw lokale dealer.

Ook interessant