Waar ben je naar op zoek?

Actueel advies voor maaien, bemesten en inkuilen

19-5-2021

Het is lastig om onder de weersomstandigheden van dit voorjaar een vlekkeloze oogst van de eerste snede uit te voeren. Meerdere veehouders hebben de eerste snede inmiddels gedeeltelijk of helemaal gemaaid. Echter staat er ook nog een grote oppervlakte aan eerste snede op het land. Onze specialisten hebben de belangrijkste adviezen voor maaien, bemesten en inkuilen onder de actuele weersomstandigheden voor u op een rijtje gezet:

Tips voor het maaien van (het restant van) de eerste snede

Wanneer de bodem het toelaat en de weersomstandigheden beter zijn kan (ook het restant van) de eerste snede worden gemaaid. Met de volgende tips gaat u voor het hoogst haalbare resultaat:

 • Zorg bij maaien onder vochtige omstandigheden voor een voldoende maaihoogte van minimaal 7 cm, om verontreiniging met grond te voorkomen. Bij gras wat al is gaan liggen is dit wel moeilijker uitvoerbaar. Langer maaien stimuleert bovendien de hergroei.
   
 • Probeer, door intensief schudden een drogestofgehalte te realiseren van minimaal 40%.
   
 • Hark schoon, maar niet te diep. Ook hier dient verontreiniging met grond zoveel mogelijk te worden voorkomen.
   
 • Het is moeilijk om het gras  homogeen droog te krijgen dus indien mogelijk bij voorkeur hakselen zodat natte proppen gras uit elkaar geblazen worden.
   
 • Vul de  silagewagens tijdens het oogsten niet maximaal, om zoveel mogelijk insporing te voorkomen.
   
 • Gebruik tijdens het inkuilen onder vochtige omstandigheden inkuilmiddel SiloSolve FC, om het conserveringsproces te versnellen, en de groei van schadelijke bacteriën (zoals boterzuurbacteriën) en schimmels voor te blijven.

Bemestingsadvies voor de tweede snede

Bemest indien de bodem het toelaat. Start zo snel mogelijk na het maaien met de kunstmestgift en laat het gras vervolgens eerst lichtjes uitgroeien. Na een week kan het perceel, indien nodig, met drijfmest worden bemest. Bespreek de bemesting van de tweede snede met uw specialist voor een actueel advies. Wanneer er veel meer stikstof (eiwit) is geoogst dan waarvoor de eerste snede is bemest, dient er voor de tweede snede meer stikstof te worden aangewend.

Ook voor de tweede snede is bemesting met zwavel in veel gevallen noodzakelijk. Door het koude en natte weer van de afgelopen dagen is de bodem nog onvoldoende opgewarmd. Daarom zal er naar verwachting pas eind mei veel zwavel voor grasgroei beschikbaar komen. Gras onttrekt jaarlijks 75-125 kg zwavel (SO3) per ha. Houdt hiermee rekening bij het kiezen van de kunstmestsoort.

Er zitten meerdere zwavelhoudende meststoffen in het assortimentvan ForFarmers die geschiktzijn voor de tweede snede en aansluiten bij de eerste gift (zoals: GroGrass N+S en Grograss Optimaal). Met GroGrass Smakelijk en GroGrass Optimaal kunt u naast bemesting met stikstof uw percelen op maat bemesten.Natrium beinvloedt de smaak van ruwvoer positief, wat de drogestofopname van uw koeien stimuleert. Selenium heeft een positief effect op de vruchtbaarheid van uw vee. Heeft u wel zwavel nodig voor de tweede snede? Kies dan voor GroGrass Optimaal,GroGrass Smakelijk bevat geen zwavel maar wel natrium en Selenium.

Afbeelding: website bemesting 1
Afbeelding: website bemesting 2

Let op het ontstaan van nitreuze gassen na het inkuilen

Bij een aantal recent ingekuilde grassilages ging het plastic direct na inkuilen bol staan door gasvorming. De weersverwachtingen zijn dusdanig dat ook de komende weken problemen met nitreuze gassen na het inkuilen kunnen ontstaan. Dat heeft een aantal oorzaken: Groene planten bevatten nitraat. Het nitraatgehalte wordt beïnvloed door bemesting, beschikbaarheid van meststoffen uit de bodem en het groeistadium van het gras. Door het koude voorjaar met vorst in maart, gevolgd door een warme periode en het goede weer begin mei, is de meststof laat beschikbaar gekomen en is veel gras in een jong, bladrijk stadium gemaaid. Ook bij koudere nachten en ’s ochtends maaien is er minder verbruik van nitraat voor eiwit, waardoor het nitraatgehalte hoger wordt. Daarnaast wordt er tijdens het verbruik van zuurstof in de kuil nitraat omgezet in stikstof-mono-oxide (NO). Als dit gas ontsnapt uit de kuil en weer in aanraking komt met zuurstof wordt dit omgezet in stikstofdioxide (NO2) dat zichtbaar is als oranjebruin gas. De nitreuze gassen zijn zeer gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier! Zorg dat er te allen tijde wordt voorkomen dat deze gassen worden ingeademd. Neem geen risico met het laten ontsnappen van gas uit de silage, laat dit uitvoeren door een professional!