Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Waar ben je naar op zoek?

Actuele stand van zaken ‘Krachtvoermaatregel Stikstof’

Sector Nieuws Sector Nieuws22-7-2020

Deze week wordt er veel geprotesteerd tegen de krachtvoermaatregel stikstof. ForFamers deelt de bezorgdheid van de boeren en is van mening dat de maatregel onwerkbaar en ondoelmatig is.

Het is nog steeds onduidelijk of de door Minister Schouten voorgestelde krachtvoermaatregel per 1 september 2020 van kracht zal gaan. Momenteel wordt het alternatieve sectorplan, n.a.v. een aangenomen motie in de Tweede Kamer, nagerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Wanneer de berekening positief uitpakt, moet het sectorvoorstel worden gevolgd. Het PBL heeft aangegeven de doorrekening pas eind augustus op te kunnen leveren. Tevens heeft Minister Schouten laten weten in overleg te gaan met dierenartsen (KNMvD) om zich verder te laten informeren over de effecten van de maatregel op de diergezondheid. 

Onwerkbaar en ondoelmatig: Maatregel sluit niet aan bij de praktijk

ForFarmers blijft van mening dat naast het risico voor de diergezondheid, de krachtvoermaatregel van Minister Schouten in de huidige vorm, zelfs averechts kan werken op het bereiken van een hogere stikstofefficiëntie en daarmee lagere ammoniakemissie. Tevens kan deze maatregel resulteren in een productiedaling en kostenverhoging voor melkveehouders. Het maximum ruw eiwitgehalte in krachtvoeders geldt niet op basis van een gewogen gemiddelde maar per individueel krachtvoer. Dit is in de ogen van ForFarmers een onwerkbare en ondoelmatige oplossing die niet aansluit bij de praktijk, waarin het eiwit in het basisrantsoen eerst uitgebalanceerd wordt, zodat dieren zo goed mogelijk naar de eiwitnorm gevoerd worden. Het daadwerkelijk terugdringen van de stikstofuitstoot vereist maatwerk. Vanuit ForFarmers hebben wij, evenals Landbouw Collectief, altijd nadrukkelijk voorgesteld om te sturen op Ruw Eiwitgehalte in het totale rantsoen en juist géén voorschriften aan het ruw eiwitgehalte in krachtvoer.

Het alternatieve voorstel

De afgelopen periode is er onnodig veel onzekerheid en onduidelijkheid gecreëerd. ForFarmers hoopt dat Minister Schouten alsnog besluit de welwillendheid van boeren om zich in te zetten voor het reduceren van de stikstofuitstoot, middels het door de sector aangedragen alternatieve plan, te erkennen. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt.