Waar ben je naar op zoek?

Advies voorjaarsbemesting (drijfmest) 2024

Advies van onze specialist Advies van onze specialist9-2-2024

Zodra de bodemtemperatuur 5-7 graden is, het grasland behoed blijft voor onnodige structuurschade tijdens mest uitrijden én de weersvoorspelling gunstig is, kan er vanaf 16 februari worden bemest. Als de grootte van de mestkelder niet leidend is, is het zowel vanuit bemestingtechnisch als bodemkundig opzicht in sommige gevallen toch verstandig om nog even te wachten met bemesten. Dit zijn de belangrijkste praktische tips:

Wanneer drijfmest toedienen?

Een melkveebedrijf heeft zo’n 170 kg N tot 240 kg N plaatsingsruimte dierlijke mest per ha. Gemiddeld bevat rundveedrijfmest zo’n 4 kg stikstof per m³, zodat totaal 42 tot 60 m³ drijfmest per ha aangewend mag worden. Om optimaal te profiteren van de stikstof uit drijfmest dient het bemestingsplan goed afgestemd te zijn op het tijdstip van vrijkomen. Bemest zoveel mogelijk in de eerste grassneden, maar houd voldoende in voorraad voor maisland.

Stem de bemesting af op het oogstdoel
Het aantal kuubs dat u bemest zegt niet alles. Weet wat er in zit. Het oogstdoel per perceel kan verschillen. Het ene perceel wordt gemaaid, de ander geweid, of de ander levert van nature 10% meer opbrengst. Een verdeling van de mest, afgestemd op het oogstdoel, is dan ook het advies.

Waarom zo veel mogelijk drijfmest aan de eerste sneden grasland toedienen?
Gemiddeld neemt de stikstofwerking van drijfmest van de eerste naar de vierde snede na toediening af in een verhouding van respectievelijk 32%: 11%: 6%: 6%. Stel: In het voorjaar wordt 25 m³ drijfmest per ha toegediend. Daaruit komt ruim 32 kg stikstof in de eerste snede tot werking. In de tweede, derde en vierde snede komt respectievelijk zo’n 11, 6 en 6 kg tot werking. Vervolgens wordt voor de tweede snede nogmaals 20 m³ per ha toegediend. De stikstof uit deze toediening komt tot werking in de tweede tot en met vijfde snede. Dus in de tweede en derde snede werkt zowel stikstof uit de eerste als de tweede toediening. De derde toediening levert stikstof voor de vierde tot en met zesde snede. Het restant komt vrij buiten het groeiseizoen en gaat waarschijnlijk verloren. Daaruit blijkt dat het verstandig is om zoveel mogelijk drijfmest vroeg in het jaar toe te dienen. Onderstaande afbeelding laat zien dat vroeg toedienen van drijfmest 10% meer werkzame stikstof kan betekenen.

Afbeelding: mc drijfmest 2024
Afbeelding 1: Werkzame stikstof kg/ha bij 3 manieren van drijfmest verdelen over de grassneden. Door zo veel mogelijk drijfmest in de eerste sneden toe te passen, blijft er zo min mogelijk stikstofrestant over buiten het groeiseizoen.

Extra advies nodig over bemesten?

Neem contact op met je melkveespecialist, accountmanager, de regionale dealer of de Klantenservice Herkauwers. Zij helpen je graag verder!