Waar ben je naar op zoek?

Agroscoop 2016: grote stijging in melk- en levensproductie

Sector Nieuws Sector Nieuws9-3-2017

Uit de jaarcijfers van het monitoringsprogramma Agroscoop blijkt dat het productieniveau van de melkkoeien van klanten van ForFarmers in het eerste volledig quotumvrije jaar aanzienlijk is gestegen. Ook de meetmelkproductie en levensproductie bij afvoer zijn sterk toegenomen.

De verschillen in de resultaten van  ForFarmers-klanten ten opzichte van de landelijk gemiddelden zijn verder toegenomen.Bij ForFarmers-klanten is het rollend jaargemiddelde het afgelopen jaar gemiddeld toegenomen met 356 kg per lactatie. Het eiwitgehalte is met gemiddeld 3,58% op peil gebleven, terwijl het vetgehalte met 0,02% is toegenomen naar gemiddeld 4,43%. De meetmelkproductie is hierdoor met bijna 400 kg per koe per jaar gestegen.

Verschillen worden groter: +220 kg meetmelk per koe per jaar
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde* (bron: CRV) scoren klanten van ForFarmers aanzienlijk hoger in zowel de melkproductie als gehalten in de melk. Het verschil in melkproductie per koe per jaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde is toegenomen naar +144 kg melk. In combinatie met hogere gehalten (vetpercentage +0,05% en eiwitpercentage+0,03%) resulteert dit in een hogere meetmelkproductie van bijna 220 kg per koe per jaar. ForFarmers verklaart dit enerzijds doordat meer veehouders samen met hun ForFarmers-adviseur doelgericht werken met een plan van aanpak (Melk€fficiënt). Anderzijds signaleert het bedrijf een stijging in de inzet van productiestimulerende voeders (Maxima-reeks) en pensbestendige vetten (MilkPower) in het rantsoen.

Toename levensproductie bij ForFarmers: +550 euro meer melkopbrengst per koe
Ook de levensproductie van afgevoerde koeien is afgelopen jaar met +472 kg sterk gestegen. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde (bron: CRV) ligt de levensproductie van afgevoerde koeien bij klanten van ForFarmers gemiddeld bijna 1.580 kg hoger. Bij een langjarig gemiddelde melkprijs van € 0,35 betekent dit een extra melkopbrengst van € 550,- per koe.

*) Landelijk gemiddeldes CRV (inclusief ForFarmers-klanten) september 2015 t/m augustus 2016.

Afbeelding: Vergelijking ForFarmers en landelijke gemiddelde - Grafiek melkproductie
De melkproductie is bij ForFarmers-klanten 219 kg per koe per jaar hoger dan het landelijke gemiddelde
Afbeelding: Vergelijking ForFarmers en landelijke gemiddelde - Grafiek Levensproductie
De levensproductie is bij ForFarmers-klanten 1.579 kg per koe (bij afvoer) hoger dan het landelijke gemiddelde