Waar ben je naar op zoek?

Agroscoop 2018: ondanks warme zomer stijging in melkproductie

Persbericht Persbericht15-3-2019

ForFarmers-klanten hebben aanzienlijk hogere productie en gehalten dan landelijke gemiddelde

Uit de jaarcijfers van monitoringsprogramma Agroscoop blijkt dat het productieniveau van de melkkoeien in het jaar met een extreem warme en droge zomer verder is gestegen. Daarnaast zijn de verschillen in de resultaten van ForFarmers-klanten ten opzichte van de landelijk gemiddelden (niet-klanten) verder toegenomen.

2018 is het jaar waarin veehouders hun melkproductie hebben geoptimaliseerd binnen de ruimte van de fosfaatrechten. Het ondereind van de veestapel is op veel bedrijven afgevoerd, waardoor de gemiddelde productie per koe automatisch is gestegen. Echter, 2018 was ook het jaar van droogte en hoge temperaturen, wat zorgt voor hittestress bij de koeien en invloed heeft op de melkproductie. Bij ForFarmers-klanten steeg het rollend jaargemiddelde desondanks met 218 kg per lactatie. Hierbij is het vetgehalte gelijk gebleven aan 2017, namelijk 4,43%. Het eiwitgehalte is 0,01% gedaald naar 3,60%. De meetmelkproductie is hierdoor met bijna 227 kg per koe per jaar gestegen.

Verschillen worden groter: +271 kg meetmelk per koe per jaar

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde* (bron: CRV) scoren klanten van ForFarmers aanzienlijk hoger in zowel de melkproductie als gehalten in de melk. Het verschil in melkproductie per koe per jaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde is toegenomen naar +155 kg melk. In combinatie met hogere gehalten ten opzichte van landelijk (vetpercentage +0,08% en eiwitpercentage+0,04% resulteert dit in een hogere meetmelkproductie van bijna 271 kg per koe per jaar. Per jaar levert dit verschil in productie ForFarmers-klanten gemiddeld € 87,- per koe per jaar extra melkgeld op.

Afbeelding: Agroscoopcijfers 2018

De juiste producten en adviezen

ForFarmers verklaart de grote verschillen met de landelijke gemiddelden enerzijds doordat veel melkveehouders samen met hun ForFarmers-adviseur doelgericht werken met een plan van aanpak (Melk€fficiënt) om de efficiëntie rondom voeding, transitie, jongveeopfok en ruwvoerproductie te verhogen. Daarnaast spelen productinnovaties een belangrijke rol bij het behalen van doelen die veehouders samen met hun adviseurs stellen, bijvoorbeeld het doel om ruwvoer maximaal te benutten. Zo introduceerde ForFarmers in 2018 Pens Stimulator+, dat sterkt bijdraagt aan maximale benutting van ruwvoer door de koe. Ook wist een groeiend aantal veehouders het verlies aan drogestof en ruwvoerkwaliteit in de kuil drastisch te beperken met het innovatieve inkuilmiddel SiloSolve FC.

*) Landelijk gemiddeldes CRV (exclusief ForFarmers-klanten) januari 2018 t/m december 2018.