Waar ben je naar op zoek?

Agroscoopbokaal beloning voor uitmuntende prestaties

Persbericht Persbericht10-5-2019

ForFarmers en Reudink zetten acht ondernemers in het zonnetje

De winnaars van de Agroscoopbokaal 2019 zijn vandaag tijdens een feestelijke bijeenkomst op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd bekendgemaakt. Acht ondernemers uit verschillende sectoren (waaronder de biologische) ontvingen de ForFarmers respectievelijk Reudink Agroscoopbokaal vanwege hun uitzonderlijke (technische) resultaten en duurzame bedrijfsvoering.

ForFarmers organiseert de uitreiking van de Agroscoopbokalen om ondernemers te belonen voor hun onderscheidende vakprestaties en hun aansprekende resultaten op het gebied van duurzaamheid, één van de kernwaarden van ForFarmers. Door de verhalen en werkwijzen van deze succesvolle ondernemers zo breed mogelijk te delen, hoopt ForFarmers hiernaast ook andere boeren te inspireren. Dit past bij de missie van de onderneming om veehouders te helpen hun bedrijfsrendement te verbeteren met gezonde dieren en een hoge efficiëntie. Het digitale monitoringsprogramma Agroscoop laat de ontwikkeling in prestaties van individuele bedrijven zien en maakt vergelijking met andere bedrijven mogelijk.

Afbeelding: Agroscoopbokaal 2019_hoofdfoto

Winnaar melkveesector: Hoogste meetmelkproductie per kilogram fosfaat

V.O.F de Scheurhorst van de familie Berenpas uit Zutphen (130 melkkoeien) wint de Agroscoop-bokaal vanwege de hoogste meetmelkproductie per kilogram fosfaat: maar liefst 231 kilogram. Meetmelkproductie per kilogram fosfaat zegt veel over de efficiëntie van het bedrijf. Het succes is met name te danken aan de extra aandacht die de familie heeft voor diergezondheid. Edwin is veel tussen zijn koeien en probeert gezondheidsproblemen al in een vroeg stadium op te sporen. Koeien met afwijkend gedrag worden getemperatuurd en de ondernemers maken ook goed gebruik van gezondheidsdata zoals vreetmonitoring op de halsbanden en de geleidbaarheidsdata uit de melkrobot. “Het zijn echte vakmensen die streven naar het maximale resultaat. Of het nu gaat om de melkproductie, transitiemanagement, de jongveeopfok of de ruwvoerteelt, Berenpas heeft het allemaal heel goed voor elkaar”, vertelt melkveespecialist Bram Dorresteijn. “Door op alle gebieden te optimaliseren weten zij zowel de gezondheid en levensduur als de melkproductie van de veestapel te verhogen, en dat is een enorm knappe prestatie.” Klik hier voor een filmpje over het bedrijf van familie Berenpas. 

Winnaar melkgeitensector: Hoogste toename in voerwinst over de afgelopen twee jaar

Bouwens Melkgeiten van de familie Bouwens uit Gendt (1.500 melkgeiten en 700 opfokgeiten) wint de Agroscoopbokaal omdat zij van alle Agroscoop-deelnemers de hoogste toename in voerwinst (18%) over de afgelopen twee jaar realiseerden. Bouwens wist met 10% minder krachtvoer, 10% meer melk per geit te produceren. Dit komt door een hoger aandeel melk uit ruwvoer. In het ruwvoermanagement staat de geit op het bedrijf van Leeke, Renate en Ria Bouwens centraal. Ze maken een duidelijk bemestingsplan, gebruiken een specifiek voor geiten geschikt maisras, focussen op de juiste conservering van de kuil, kiezen voor kleine partijen in balen en kopen gras van goede kwaliteit aan. Verder komt er geen bok in de stal. Ze passen zoveel mogelijk duurmelken toe en hebben de stal daar ook geschikt voor gemaakt. Daarnaast besteden ze veel aandacht aan diergezondheid en dierwelzijn. Klik hier voor een filmpje over het bedrijf van familie Bouwens. 

Winnaar vleesveesector: Hoogste gemiddelde aflevergewicht per opgezet rosékalf

Vleesveehouders Jan en Jannet Hesselink uit Rekken behaalden afgelopen jaar met hun rosékalveren een gemiddeld aflevergewicht van 180,55 kilo per opgezet kalf. Dit is de hoogste score van alle Agroscoop-deelnemers en daarom zijn zij de winnaars van de Agroscoopbokaal 2019 in de categorie Vleesvee. De Achterhoekse kalverhouders hebben hun bedrijf, met 400 opfok- en 400 afmestplaatsen, zorgvuldig opgebouwd. Zonder altijd de standaardprotocollen in de sector te volgen, proberen zij steeds de best mogelijke omstandigheden te scheppen voor hun dieren. Zo zorgt de indirecte luchtinlaat in combinatie met het gebruik van een warmtepomp jaarrond voor een stabiel en aangenaam klimaat in de stallen. De opfokstallen beschikken over drinkautomaten, zodat Jan en Jannet meer tijd kunnen besteden aan de zorg voor de opfokkalveren. De opfokkalveren blijven langer dan de gebruikelijke tien weken in de opfokstal, waardoor ze bij de overgang naar de afmeststal sterker zijn en gemakkelijker veel voer kunnen opnemen. Het lage uitvalspercentage van 1% zegt veel over het vakmanschap van de ondernemers en het hoge diergezondheidsniveau op het bedrijf van de familie Hesselink. Klik hier voor een filmpje over het bedrijf van familie Hesselink. 

Winnaar loonwerk: Verantwoord groeien met oog voor duurzaamheid en mensen

Werktuig en Bouwdienst Denekamp, een agrarische coöperatie voor loonwerk, grondwerk en particulieren, legt focus op duurzaam ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid en wil daarnaast alle werkzaamheden met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitvoeren. Het bedrijf is in energieverbruik zoveel mogelijk zelfvoorzienend dankzij 144 zonnepanelen. Daarnaast vangt het bedrijf regenwater op voor onder meer het reinigen van de machines. De Twentse onderneming gebruikt de nieuwste machines met de daarbij behorende schoonste motoren. Op de nieuwe locatie, die in 2018 in gebruik is genomen, wordt afval ingezameld en gescheiden. Het bedrijf wil onder andere hiermee bijdragen aan een circulaire economie, waarin reststoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Werktuig en Bouwdienst Denekamp is een bedrijf met een open cultuur en nuchtere mensen met verstand van zaken. Een bedrijf waar iedereen inspraak heeft. Personeel wordt betrokken bij de aanschaf van machines en het verder ontwikkelen van het bedrijf. Ook krijgen medewerkers voldoende bijscholing via cursussen en trainingen. Bovenal vindt de bedrijfsleiding het belangrijk dat iedereen met zoveel mogelijk plezier zijn werk kan uitvoeren op een gezonde, verantwoorde manier. Klik hier voor een filmpje over Werktuig en Bouwdienst Denekamp. 

Winnaar varkenssector: Meeste gespeende biggen per zeug per jaar/FTE

Mts. Schrieks-Martens uit Nederweert wint de Agroscoopbokaal omdat zij tot de top van de zeugenhouderij behoren. Ze weten op jaarbasis 12.722 gespeende biggen per FTE en 35,4 gespeende biggen per zeug per jaar (bij 2.900 zeugen) te produceren. Aandacht voor mens en dier staat centraal bij Toine en Natasja Schrieks.
Het varkensbedrijf, met in totaal vier locaties, onderscheidt zich door resultaatgerichtheid en efficiëntie. Een hoog drachtigheidspercentage en een hoge worpindex spelen daarbij een belangrijke rol. Typerend voor mts. Schrieks-Martens is dat de biggen bij de zeug grootgebracht worden, zonder voersystemen of andere hulpmiddelen. De werkzaamheden op de zeugenlocatie worden verricht door in totaal acht volledige arbeidskrachten, inclusief Toine en Natasja zelf. Ieder heeft zijn eigen specialisme en verantwoordelijkheden. “De hoge mate van efficiëntie wordt bij Mts. Schrieks-Martens behaald door de juiste mensen op de juiste plek te hebben en daar zorgt Toine voor”, aldus zeugenspecialist Marcel Renders. “Door oog te hebben voor rendement is het bedrijf in staat om stapsgewijs te groeien en daarbij innovatief te zijn. Alle randvoorwaarden kloppen, zodat de ondernemers samen met de arbeidskrachten hun aandacht kunnen richten op het individuele dier.” Klik hier voor een filmpje over het bedrijf van familie Schrieks-Martens. 

Winnaar legpluimvee: Topprestaties door goed vakmanschap

Goed vakmanschap staat aan de basis van de behaalde technische resultaten bij Pluimveebedrijf Bouma uit het Overijsselse Bergentheim. Samen met zijn vrouw Hendrieëtte en zoon Olaf rondt Siem Bouma jaar in jaar uit koppels af met uitmuntende resultaten die boven de norm liggen die Broederij ’t Anker voor leghennen hanteert. De drie werken zeer gedreven én volgens een vaste werkwijze. Een goede hygiëne en dierverzorging, waaronder een schone stal, veel controlemomenten en vooral rust voor de hennen vormen de sleutel tot succes. Dat deze aanpak werkt, blijkt wel uit de cijfers. Al vier koppels op rij realiseert Bouma topprestaties. Het laatste afgeronde koppel Freiland- en scharrelkippen had respectievelijk 447 en 453 eieren per opgezette hen. Beide koppels hebben de 90 weken leeftijd gehaald, waarvan de hennen resp. tot 85 weken en tot 76 weken leeftijd een legpercentage hoger dan 90% hadden. Ook de zittende koppels lijken op deze goede resultaten af te stevenen. Uit deze resultaten blijkt tevens hoe gezond de hennen zijn. Toch blijft het bij Siem en Hendrieëtte niet alleen bij vakmanschap. Samen maken zij het bedrijf klaar voor de toekomst. Hun toekomstbestendige blik en het vermogen kennis en kunde door te geven aan de volgende generatie maakt dat vakmanschap meesterschap wordt. Dit maakt de familie Bouma een terechte winnaar van de Agroscoopbokaal 2019. Pluimveebedrijf Bouma heeft 20.000 scharrelhennen en 33.000 Freilandhennen. Een deel van de eieren verkopen zij zelf via het samenwerkingsinitiatief ‘Vechtdal producten’. Naast de pluimveetak hebben zij een handelsbedrijf in voerwortelen en aanverwante producten bestemd voor particulieren en bedrijven in de paardensector. Klik hier voor een filmpje over Pluimveebedrijf Bouma. 

Winnaar vleespluimvee: Gezonde productie van pluimveevlees

De passie voor het pluimveevak spat er vanaf bij Ale Nammersma en Hanna Bruinsma. Ale en Hanna zijn de ondernemers achter Waadhin b.v. , een vleespluimveebedrijf met zes stallen en 170.000 dieren in het Friese Sexbierum. De gedrevenheid van zowel Ale als Hanna geeft uitstekende resultaten. In de 1,5 jaar dat zij het pluimveebedrijf vlak achter de dijk aan de Waddenzee pachten, produceren zij voor 95% zonder inzet van antibiotica én hebben zij zonder problemen alle dertig stallen salmonellavrij afgerond. Deze prestatie is extra bijzonder, omdat het bedrijf voorheen al meerdere jaren problemen had met een salmonellabesmetting. Dit heeft het stel echter niet weerhouden om op deze plek hun ondernemersdroom waar te maken. Integendeel. Met hun beeld van de toekomst dat vleesproductie zonder inzet van medicijnen dé ‘licence to produce’ is, hebben zij het vertrouwen gekregen van partijen zoals de bank, ForFarmers, slachterij Esbro en broederijen Morsink en Probroed. Door de juiste adviezen op te volgen én keihard te werken hebben Ale en Hanne het bedrijf salmonellavrij gekregen. De behaalde resultaten, die het gevolg zijn van een goede hygiëne en focus op diergezondheid, laten zien dat zij het vertrouwen meer dan waard zijn. Hiermee zijn zij de terechte winnaar van de ForFarmers Agroscoopbokaal! Klik hier voor een filmpje over het bedrijf van Waadhin b.v.

Winnaar biologische sector: Meeste gespeende biggen per zeug per jaar

Niels van Engelen uit Elshout laat zien dat de biologische varkenshouderij prima samengaat met een hoge en efficiënte productie. Op jaarbasis realiseert hij 30,1 gespeende biggen per zeug; een resultaat dat ook in de reguliere sector niet zou misstaan. Bij Van Engelen lopen de zeugen los in het ingestrooide kraamhok en blijven de biggen zes weken bij de zeug. Met zeer nauwkeurig dekmanagement en door de zeugen in goede conditie te houden behaalt de ondernemer een gemiddelde van 16,5 levend geboren biggen. De individuele en intensieve verzorging zorgt voor opvallend gezonde en vitale varkens. Mede hierdoor speent hij uiteindelijk bijna 14 biggen per worp. “Niels denkt altijd vanuit het dier. Hij kijkt goed naar het gedrag, de voeropname en de mest van de varkens en let op de behoefte van de dieren. Daarbij probeert hij weloverwogen nieuwe dingen uit en vaart hij bewust zijn eigen koers”, zo verklaart productmanager Achim Tijkorte de goede resultaten. De varkenshouder wil op zijn gesloten bedrijf van 100 zeugen en 900 vleesvarkensplaatsen met zo min mogelijk zeugen het afgesproken aantal vleesvarkens binnen het afzetcontract afleveren. Daarmee houdt hij zijn bedrijfsvoering efficiënt. “Focus op de individuele behoefte, rust en regelmaat zijn kenmerkend voor zijn bedrijfsvoering”, vat Tijkorte samen. Klik hier voor een filmpje over het bedrijf.

Achtergrond Agroscoopbokaal

Agroscoop is een digitaal monitoringsprogramma van ForFarmers waarmee veehouders op ieder moment hun technische en financiële cijfers kunnen beoordelen. Daarnaast is vergelijking van de eigen technische resultaten met die van collega-veehouders mogelijk. De specialist van ForFarmers heeft toegang tot deze cijfers, zodat hij/zij klanten effectief kan begeleiden. Jaarlijks reikt ForFarmers in de sectoren melkvee, melkgeiten, vleesvee, loonwerk, varkens, legpluimvee, vleespluimvee en biologisch (Reudink) de Agroscoopbokaal uit aan een ondernemer die uitzonderlijk én duurzaam heeft gepresteerd.