Waar ben je naar op zoek?

AMS-specialist Theo Harbers: “Een koe liegt nooit”

Advies van onze specialist Advies van onze specialist20-6-2018

“De passie voor koeien is er al vanaf mijn jeugd” vertelt AMS-specialist Theo Harbers. Zelf groeide hij op tussen de varkens en koeien op een gemengd bedrijf, maar zijn interesse lag al op jonge leeftijd bij het melkvee. Theo werkt al 30 jaar bij ForFarmers en haar voorgangers en is al ruim zeven jaar lid van het AMS-team.

Als AMS-specialist geeft hij tweedelijns advies op het gebied van automatische melksystemen: van aanschaffen en opstarten tot optimaliseren van de bedrijfsvoering en het eventueel oplossen van problemen. “Dit geeft een extra dimensie aan mijn werk. Het combineren van bevindingen in de stal met data uit de robot is een leuke puzzel. Het geeft mij voldoening wanneer het aanpassen van de robotinstellingen bij onze AMS-klanten leidt tot een beter resultaat ”, aldus Harbers. 

AMS Theo quote
“Als het technisch niet goed loopt, is er wat aan de hand. Een koe liegt nooit”, - AMS-specialist Theo Harbers  

Een voorbeeld uit de praktijk

Theo is altijd opzoek naar het maximale resultaat: “Een van mijn klanten melkt nu ruim een half jaar met een robot en was tevreden, al dacht hij wel dat de melkproductie nog iets verder zou kunnen stijgen. De verse koeien deden het goed, maar de persistentie kon nog beter.” Na een rondgang op het bedrijf heeft Theo de robotinstellingen bekeken en de data uitgelezen met het Robot Analyse Programma (RAP) van ForFarmers. Uit een grafiek van de RAP-uitdraai bleek dat het aantal melkingen ten opzichte van het aantal lactatie dagen vanaf dag 100 een opvallende daling liet zien (Afbeelding 1). Eenzelfde trend was zichtbaar bij de melkproductie.

Afbeelding: AMS RAP-uitdraai
Afbeelding 1: Aantal melkingen uitgezet tegen dagen in lactatie. De grafiek laat duidelijk zien dat het aantal melkingen daalt na 100 dagen.

Na het constateren van het probleem gaat de AMS-specialist opzoek naar een mogelijke oorzaak in de instellingen van de robot. Op dit bedrijf constateerde Theo dat de koeien na 100 dagen met twee veranderingen te maken kregen: de melktoestemming, (aantal toegestane melkbeurten), ging omlaag, waardoor een koe die gewend was elke zes uur gemolken te worden nu langer moest wachten. Tegelijkertijd veranderde de krachtvoerverstrekking in de robot. “Dat werkt niet goed,” legt Theo uit: “koeien zijn gewoontedieren. Ze houden van ritme en vaste patronen en hebben veelal een ingebouwde klok.” 

Slechts één verandering per keer

Theo adviseert om die reden slechts één verandering per keer door te voeren en voldoende tijd in te bouwen, het liefst twee weken, om de koeien aan de verandering te laten wennen. Door de melktoestemming na 100 dagen weer iets ruimer te zetten en de overgang in krachtvoer wat naar voren te halen (80 dagen in plaats van 100 dagen), is de melkproductie op het bedrijf verder gestegen.

“Als het technisch niet goed loopt, is er wat aan de hand. Een koe liegt nooit”, concludeert Theo Harbers.