Waar ben je naar op zoek?

Bemesten? Check onze praktische tips!

Sector Nieuws Sector Nieuws16-2-2023

Het is 15 februari geweest, we mogen starten met de bemesting. Zitten de mestopslagen vol, dan is de verleiding groot direct te beginnen. Maar is de bodemtemperatuur en -draagkracht er wel aan toe? En hoe verdeel je de drijfmest het meest efficiënt over de snedes? Vragen die meer en meer in de belangstelling staan, zeker nu de plaatstingsruimte voor dierlijke mest krapper wordt. In dit artikel geven we handige tips.

Wat is het juiste moment om te bemesten?

In het bemestingsadvies (CBGV) wordt aangegeven dat het beste moment voor het bemesten van grasland in het voorjaar ligt tussen een T-som (optelsom van alle dagtemperaturen vanaf 1 januari die boven de 0 graden Celsius liggen) van 180 en 280 graden Celsius. Deze indicatie wordt in de praktijk als vrij grof ervaren.

Wij delen graag onze tips om het juiste bemestingstijdstip te bepalen:

1

Stel u zelf de volgende vragen en maak een plan

  • Stel jezelf de vraag hoeveel ruw eiwit er geoogst moet worden. Stem op basis van dit oogstdoel je bemesting (stikstofgift) af.
  • Stel niet alleen de vraag hoeveel kuub er bemest moet worden, maar stel ook: “Wat zit er in een kuub mest?’. Kortom, neem een mestmonster.
  • Bemest voor wat je wilt oogsten, oogst waarvoor is bemest. Maak dus een plan.
2

Luister naar de bodem

tsom bemesten
Foto bodemtemperatuur is genomen op 14-02-2023 (08:30u)
  • Bereikt de temperatuursom de 200 graden, kom dan in actie. Het is dan raadzaam overige parameters te controleren.
  • De temperatuursom zegt niet iets over de bodemtemperatuur. Uiteindelijk is dat bepalend. Gras begint te groeien bij een bodemtemperatuur vanaf 5 tot 8 graden, gemeten in de bovenste 10 centimeter van de bodem. Een eenvoudige kuilthermometer is al voldoende om zelf de bodemtemperatuur te meten.
  • Nog een stap verder is kijken naar de wortelgroei in het voorjaar. Tonen de graswortels al witte puntjes aan de uiteinden, dan is de bodemconditie voldoende gunstig en is grasgroei gestart. Heb je nog niet bemest, dan wordt het de hoogste tijd.
  • Controleer of de weersvoorspellingen gunstig genoeg zijn om drijfmest te gaan bemesten. Stel het bemestingsmoment uit wanneer het land te nat is en het bemesten zorgt voor onnodig veel structuurschade. 

Bemest zorgvuldig

  • Mix de put zorgvuldig voor je dierlijke mest gaat uitrijden.
  • Werk de dierlijke mest zorgvuldig in. Zorg voor de juiste rijsnelheid, passend bij de dosering. Kortom, emissiearm aanwenden begint met secuur bemesten.
  • Volg de wet- en regelgeving inzake periode van uitrijden, zie ROV. Mest kun je in verschillende perioden uitrijden. Wanneer hangt af van de soort mest.
Afbeelding: artikelbemesting5

De winst van secuur bemesten

Secuur bemesten heeft meerdere doelen. Dit begint met het emissiearm aanwenden van mest. Dit resulteert in een betere benutting van de aangewende stikstof uit de mest. Ammoniak die niet vervluchtigt, komt immers beschikbaar voor de plant. Wanneer netjes bemesten (zie linker afbeelding) met slordig bemesten (rechter afbeelding) wordt vergeleken, kan dit op basis van 42m³ drijfmest per ha een voordeel van 260 tot 355 kg extra droge stof aan gras op leveren. Uitgedrukt in geld betekent dit €45 tot €61 per ha. 

Afbeelding: artikelbemesting6

Behoud van smaak en voederwaarde

Afbeelding: artikelbemesting7

Op percelen die slordig zijn bemest zien we vaak na 14 dagen nog mestresten aan de oppervlakte liggen. Tijdens de grasgroei blijft dit aan de oppervlakte liggen. Bij grazen ervaart de koe dit als een slechte smaak en geur waardoor de drogestofopname afneemt. Wanneer dit gras wordt geoogst en ingekuild veroorzaken deze mestresten een verhoogde kans op ontwikkeling van boterzuurbacteriën in de kuil.

Bemest zoveel mogelijk in de eerste grassnedes

Om optimaal te profiteren van de stikstof uit drijfmest moet het bemestingsplan goed afgestemd zijn op het tijdstip van vrijkomen. Bemest zoveel mogelijk in de eerste grassneden, maar houd voldoende in voorraad voor maisland. Gemiddeld neemt de stikstofwerking van drijfmest van de eerste naar de vierde snede na toediening af in een verhouding van respectievelijk 32% : 11% : 6% : 6%.

Door zoveel mogelijk drijfmest in de eerste sneden toe te passen, blijft er zo min mogelijk stikstofrestant over buiten het groeiseizoen. Onderstaande afbeelding maakt dit duidelijk. Door 30 + 25 m³ drijfmest in snede 1 en 2 toe te dienen, ipv 25 + 15 + 0 + 15 m³ te verdelen over 4 sneden, komt er 10% stikstof beschikbaar voor het gras.

Afbeelding: artikelbemesting8

Meer weten?

Wilt u meer weten over bemesting en het juiste moment om te bemesten? Of heeft u een andere vraag aan onze melkvee- of teeltspecialisten?  Neem contact op met uw specialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers dealer.