Waar ben je naar op zoek?

Bemest vroeg en met de juiste meststof

Advies van onze specialist Advies van onze specialist14-1-2020
Afbeelding: Kunstmest strooien

Aan de slag met uw bemestingsplan voor 2020? Zet dan in op vroege bemesting. Hiermee benut u de volle potentie van uw gras en haalt u extra opbrengst met de eerste snedes. 

Zodra de bodemtemperatuur 5 tot 8 graden is, kunt u vanaf 15 februari bemesten, uiteraard mits de grond het aankan (voorkomen structuurschade) en de weersvoorspelling gunstig is. In het vroege voorjaar is de kans op nitraat-uitspoeling wel groter. Essentieel is kiezen voor ammoniumhoudende in plaats van nitraathoudende meststof, bij voorkeur met nitrificatieremmer. Daarmee verkleint u de kans op stikstofverlies door uitspoeling en behaalt u de hoogste opbrengst. Vooral bij lage temperaturen neemt gras ammonium duidelijk beter op dan nitraat. Ook wordt ammonium goed vastgelegd in de bodem en spoelt daardoor minder snel uit. 

Wanneer het ammonium ook nog is behandeld met nitrificatieremmer, zoals bij GroGrass Stabiel, wordt de omzetting van ammonium naar nitraat vertraagd. Het aanbod van ammonium en nitraat sluit hierdoor goed aan bij de grasbehoefte in het vroege voorjaar, wat resulteert in extra gewasopbrengst. Ook door deze goede benutting van stikstof voor groei van het gewas, gaat er minder stikstof verloren door uitspoeling. 

Vergelijking KAS - N S - GroGrass Stabiel WUR
Meeropbrengst drogestof en ruw eiwit met GroGrass Stabiel o.b.v. onderzoek WUR 2015 - 2019

Wat is vroeg bemesten?

In het bemestingsadvies (CBGV) wordt aangegeven dat het beste tijdstip voor het bemesten van grasland in het voorjaar ligt tussen een Tsom (optelsom van alle dagtemperaturen vanaf 1 januari die boven de 0 graden Celsius liggen) van 180 en 280 graden Celsius. Deze indicatie wordt in de praktijk als vrij grof ervaren. Onze tips voor het bepalen van het juiste bemestingstijdstip:

  • Bereikt de temperatuursom de 200 graden, dan is het raadzaam overige parameters te controleren.
  • Controleer of de weersvoorspellingen gunstig genoeg zijn om drijfmest te gaan bemesten. Stel het bemestingsmoment uit wanneer het land te nat is en het bemesten zorgt voor onnodig veel structuurschade. 
  • Plan het toedienen van minerale meststoffen begin maart. Laat het exacte tijdstip afhangen van onderstaande indicatoren: elk voorjaar is anders.
  • De temperatuursom zegt niet iets over de bodemtemperatuur. Uiteindelijk is dat bepalend. Gras begint te groeien bij een bodemtemperatuur vanaf 5 tot 8 graden, gemeten in de bovenste 10 centimeter van de bodem. Een eenvoudige kuilthermometer is al voldoende om zelf de bodemtemperatuur te meten.
  • Nog een stap verder is kijken naar de wortelgroei in het voorjaar. Tonen de graswortel al witte puntjes aan de uiteinden, dan is de bodemconditie voldoende gunstig en is grasgroei gestart. Heeft u nog niet bemest, dan wordt het de hoogste tijd.
  • Bij het strooien of spuiten van kunstmest spelen weersomstandigheden ook een belangrijke rol. Wordt er neerslag voorspeld, dan zullen vloeibare meststoffen sneller inregenen en zal hiermee ongewenste stikstofvervluchtiging gereduceerd worden. Zoals gezegd, structuurschade moet ook worden voorkomen.
  • Volg de wet- en regelgeving inzake periode van uitrijden, zie ROV! Mest kunt u in verschillende perioden uitrijden. Wanneer hangt af van de soort mest.