Waar ben je naar op zoek?

Bemestingsplan 2024: optimaliseren met Optiplant

Sector Nieuws Sector Nieuws18-1-2024

Het realiseren van de ideale graskuil voor uw koeien, met de juiste energie en eiwitkwaliteit start met een doordacht bemestingsplan.  Voor de optimale eiwitkwaliteit in uw kuil is het belangrijk om vooraf te bepalen welke drogestofopbrengst en eiwitgehalte u wilt behalen. Uw melkveespecialist kan met het programma OptiPlant van ForFarmers een uitgekiend bemestingsadvies voor u berekenen, uitgaande van de specifieke wensen voor uw bedrijf. En daarmee is uw bemestingsplan dan al zo goed als klaar. OptiPlant is speciaal ontwikkeld voor een optimale plaatsing en toediening van drijfmest en kunstmest binnen de wettelijke en bedrijfsspecifieke gebruiksnormen. Het programma geeft voor gras/klaver,  kruidenrijk, maar ook voor nieuw ingezaaid grasland een aangepast advies. Het maakt deel uit van het totale ruwvoerplan dat uw specialist met u maakt voor maximale ruwvoerproductie en de best haalbare kwaliteit voor uw bedrijf.

Veel geld te besparen bij huidige kunstmestprijzen door meer kennis van drijfmest

Half februari kan er weer drijfmest worden uitgereden, indien de bodemomstandigheden het toelaten. Voor u gaat bemesten adviseren wij om tijdig drijfmestmonsters te nemen zodat u samen met uw specialist een optimaal bemestingsplan kan opstellen.

Een melkveebedrijf heeft zo’n 30 tot 60 m³ plaatsingsruimte dierlijke mest per ha. Bij een gemiddelde van 4 kg stikstof per m³ mest komt er dus 120 tot 240 kg stikstof per ha beschikbaar voor het grasland uit drijfmest. In het bemestingsplan wordt exact uitgerekend hoeveel kuub moet worden bemest voor de eerste snede. Maar minstens zo belangrijk is de vraag: wat er ín de mest zit. De variatie in drijfmest is onder andere het gevolg van verschillen in rantsoen en de hoeveelheid spoelwater die in de mest komt.

Wie uitgaat van een gemiddelde van 4 kg stikstof, in plaats van een geanalyseerde waarde van 3 kg stikstof in drijfmest, bemest dus  in werkelijkheid, bij een eerste mestgift van 25 kuub per ha, dus 25 kilo stikstof meer dan gepland. Een lagere stikstofefficiëntie en wellicht lagere ruwvoerkwaliteit (veel OEB) kunnen het gevolg zijn. Bevat de mest weinig stikstof, dan is er effectief te weinig stikstof aangewend en is de gewasopbrengst lager. Daarnaast zijn variaties in P en K groot, ook dit is relevante informatie voor het opstellen van een bemestingsplan.

Neem daarom tijdig monsters van de verschillende kelders bij u op het bedrijf. Voor u gaat bemesten dient de samenstelling van de mest bekend te zijn. Alleen dan kunt u gezamenlijke met uw melkveespecialist komen tot een optimaal bemestingsplan en een efficiënte verdeling van de drijfmest op uw bedrijf.

Drijfmestmonsters kunt u zelf nemen. U kunt daarvoor de bij Eurofins de mestcheck opvragen

Meer weten?

Heeft u nog geen bemestingsplan of hebt u andere vragen over bemesting? Neem contact op met uw specialist, accountmanager of regionale ForFarmers dealer.