Waar ben je naar op zoek?

Bemesting aanpassen vanwege natte percelen?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist8-3-2020

Door de aanhoudende regenval was bemesten de afgelopen weken nog nauwelijks mogelijk. Logisch dus dat iedere veehouder zo snel mogelijk aan de slag wil met de voorjaarsbemesting. Tegelijkertijd wil je structuurschade aan de grond en drijfmestversmering in het gras voorkomen.

Een standaard advies na deze periode met veel regenval is er niet, want de percelen liggen er wisselend bij, zelfs op bedrijfsniveau. Aan de hand van de huidige toestand van uw percelen, zijn wel een aantal adviezen te geven:

1. Het land is berijdbaar komende week

Blijf bij het oorspronkelijke bemestingsplan, rij eerst de drijfmest uit en strooi na enkele dagen de kunstmest. Maak hierbij gebruik van een voorjaarsmeststof, zoals Grograss Stabiel.

Afbeelding: 0124_graslandbemesting

2. Het land is verzadigd en nog niet berijdbaar:

Als het land de komende week of weken niet berijdbaar is met zware machines maar wel met een trekker, strooi dan eerst de kunstmest.  Gebruik een voorjaarsmeststof ( zoals bv GroGrass Stabiel of GroGrass N+S, GroGrass Start liquid)  en hou hierbij het gebruikelijke bemestingsplan aan. De drijfmestgift volgt zodra het land berijdbaar is met zware machines.

3. Land is wel berijdbaar maar er staat al een fors gewas:

Staat er in het land al een fors gewas (> 15 - 20 cm) is het uitrijden van drijfmest niet aan te raden. Hiermee wordt de drijfmest door het gras gesmeerd en dat komt de kwaliteit van de latere kuil zeker niet ten goed.
Kijk in de eerste plaats hoe flexibel het gras nog is. Een praktische test hiervoor is het plat aaien van het gewas door de laars er door heen te halen en te kijken of het weer overeind komt. Komt het  overeind, dan kan het nog bemest worden. Is dit niet het geval,  dan moet de drijfmestgift worden uitgesteld.

Is uitstel nodig en is het gewas nog fris, dan kan een kunstmestgift volstaan om een goed gewas te oogsten. Pas hier de bemesting wel op aan. Hou hierbij rekening met het gewas dat er al staat, de kunstmestgift en het maaimoment. Afhankelijk van de stand van het gewas en het gewenst eiwitniveau kan er 50-75 kg N worden gegeven. Streef hierbij niet naar een hele forse opbrengst (rond 3.000 kg DS) omdat er met kunstmest alleen N wordt gegeven en de andere mineralen die in drijfmest zitten achter wege blijven. Tevens moet er bij hoge giften langer worden gewacht met maaien en wordt de drijfmestgift nog langer uitgesteld.

Indien er geen fris gewas in het perceel staat, kan er beter eerst gemaaid of geweid worden. Hierna kan dan de bemesting worden uitgevoerd voor een volledige eerste snede. 

Mestpunt vol?

Mestput vol, geen extra opslagcapaciteit, land dat nog te nat is om te berijden of gras dat al zo lang is dat je het met drijfmest gaat versmeren? Dan is het nog een optie om alvast drijfmest uit te rijden op bouwland. Daarbij is het wel raadzaam om een nitrificatieremmer aan de drijfmest toe te voegen, bijvoorbeeld Piadin. Een nitrificatieremmer zorgt ervoor dat de omzetting van ammonium naar nitraat wordt geremd, wat de kans op uitspoeling vermindert.