Waar ben je naar op zoek?

Bemonster natte kuilen ook op anaerobe sporen

Sector Nieuws Sector Nieuws16-6-2021

De kuilen die rondom Hemelvaart zijn gemaakt kenmerken zich door een laag drogestofpercentage van onder de 30%. Door plaatselijke buien zijn er zelfs kuilen gewonnen met 20% drogestof. Door de nattigheid, zal een deel van deze kuilen minder goed geconserveerd zijn. Hierdoor is er kans op een hoog boterzuur gehalte, wat invloed heeft op de melkkwaliteit. Hoe kun je een verhoogd risico op afwijkende melkkwaliteit opsporen?

Wat is het effect op melkkwaliteit?

Melk wordt geanalyseerd op boterzuursporen. Boterzuursporen overleven namelijk de pasteurisatie van melk en kunnen afwijkende smaak en geur geven. Daarnaast zorgen ze voor problemen bij de kaasbereiding. Wanneer de afgeleverde melk boterzuursporen bevat, kan er gekort worden op de melkafrekening.

Standaard boterzuurbepaling niet voldoende

De boterzuurbepaling die standaard wordt uitgevoerd in de kuilanalyse is een berekende waarde en geeft niet altijd het juiste inzicht. Een hoog boterzuurgehalte in de kuil geeft aan dat de kans hoog is dat er sporen worden gevormd, aangezien deze afkomstig zijn van de boterzuur-producerende bacteriën, maar zegt niets over het risico voor de melkkwaliteit. Om boterzuursporen in kaart te brengen is er een extra anaerobe sporenonderzoek noodzakelijk.

Risico in kaart brengen

Het anaerobe sporenonderzoek van de kuil geeft aan hoe groot het risico is op overdracht van boterzuursporen naar de melk. Zit de hoeveelheid sporen onder de 1.00 kve/g? Dan is er weinig risico. Geeft de uitslag aan dat de hoeveelheid boven de 10.000 kve/g zit? Dan zijn er veel sporen aanwezig en is de kans op overdracht naar de melk erg groot. Raadpleeg in dit geval je melkveespecialist en overleg wat je het beste met deze kuil kunt doen.