Waar ben je naar op zoek?

Benut eiwit in herfstgras maximaal

Seizoensnieuws Seizoensnieuws12-10-2020

Door de goede groeiomstandigheden staat er dit najaar relatief veel gras in de weiden. Herfstgras bevat veel eiwit dat in een uitgebalanceerd rantsoen goed door de melkkoeien benut kan worden. Om maximaal gebruik te maken van het eiwitrijke gras is het advies om koeien beperkt te blijven weiden of om het gras vers op stal bij te voeren.

Weid de koeien regelmatig om en roteer tussen de percelen. De koeien elke dag een nieuw perceel geven komt de smakelijkheid ten goede. Weid kort en intensief, met name in de middag zitten er de meeste suikers in het gras. Ook een korte periode van weidegang is gunstig voor het eiwitpercentage en verlaging van de voerkosten. Maak daarnaast niet teveel paden in het grasland en zorg voor voldoende loopruimte voor de koeien.

Ook kan herfstgras prima worden gemaaid en ingekuild om zo het lage eiwitniveau van de voorjaarskuilen te compenseren door een paar kg eiwitrijke herfstgraskuil aan het rantsoen toe te voegen. Herfstgras kan ook prima aan het jongvee worden gevoerd, vul het rantsoen dan wel aan met eiwitarme, structuurrijke producten (bijvoorbeeld kort gehakseld graanstro

Het winnen van een goede herfstkuil gaat niet vanzelf

Het gras wordt in een relatief jong stadium gemaaid en heeft door het hoge ruw eiwitgehalte en kortere groeidagen, een lager suikergehalte. Het inkuilproces verloopt moeizamer waardoor de pH waarde minder snel daalt met een relatief hoog ammoniakgehalte en een matige smakelijkheid van de kuil tot gevolg. Bij een lager drogestofgehalte van het gras komt er gemakkelijk meer grond (= ruw as) in de kuil. Door het natte gras en een hoger ruw as gehalte zijn er meer schadelijke bacteriën en neemt het risico op een minder goede conservering toe. Om een smakelijke herfstkuil te maken die ook aan de melkkoeien kan worden gevoerd is het gebruik van een goed kuiltoevoegmiddel beslist noodzakelijk. Met een toevoegmiddel krijg je meer goede melk- en azijnzuurbacteriën in de graskuil en krijgen andere bacteriën minder kans. Daarnaast is een goed geconserveerde kuil ook smakelijker en wordt deze beter door het vee gevreten en omgezet in melk.

Hoe komt je tot een goede herfstkuil?

1

Maai onder droge omstandigheden

Het liefst in de middag, dan beschikt het gras over een hoger suikergehalte en is het gras droger.

2

Kneuzer bij droog weer

Gebruik alleen een kneuzer als er droog weer voorspeld wordt.

3

Maximale veldperiode van 48 uur

Houd een maximale veldperiode van 48 uur aan om het verlies aan suikers te beperken.

4

Voorkom verontreiniging met grond

  • Maai niet te kort, houdt minimaal 7 cm stoppellengte aan;
  • Schud maximaal 1 keer;
  • Hark voorzichtig en niet te diep.
5

Voorkom vermoezing

Verklein het gras niet teveel bij inkuilen om vermoezing te voorkomen. 

6

Gebruik een kuiltoevoegmiddel

Gebruik bij het inkuilen altijd een kuiltoevoegmiddel voor een goede conservering.

7

Afdekken

Dek de kuil direct luchtdicht af.