Waar ben je naar op zoek?

Wat is het ideale oogstmoment voor uw mais?

Praktische tips Praktische tips16-8-2022

Voor de mais die er ondanks de droogte van de afgelopen tijd goed bij staat, geldt hetzelfde als andere jaren: oogst bij een drogestofgehalte tussen de 36 en 38 procent drogestof. Veel lastiger is de vraag wanneer u verdorde en verdroogde mais het beste kunt hakselen. Eén antwoord dat voor alle situaties geldt is niet te geven. Wel een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden bij het bepalen van het oogstmoment en de behandeling van de mais tijdens en na het inkuilen. Grofweg zijn er vier categorieën mais te onderscheiden: groene mais met kolf, groene mais zonder kolf, verdroogde mais met kolf en verdroogde mais zonder kolf. Per categorie leest u wanneer u het beste kunt oogsten en waar u rekening mee moet houden: 

2. Groene mais zonder kolf  

In een groene maisplant vindt nog ademhaling plaats. Het gewas kan nog groeien en dus meer massa produceren. Wacht met oogsten van de mais totdat het blad begint te verkleuren en een drogestofpercentage van 28-30% heeft bereikt. Laat de maisplanten niet te droog worden, omdat het zonder kolf lastiger is om het gewas goed te verdichten tijdens het inkuilen. Tevens zal de verteerbaarheid van het gewas hard achteruitgaan. Houd het perceel voor het bepalen van het juiste oogstmoment nauwlettend in de gaten.

4. Percelen (groen of verdroogd) zonder kolf

Heeft het gewas niet of nauwelijks kolven, dan is het raadzaam om te oogsten zodra de mais een droge stof percentage van ongeveer 28-30 procent heeft bereikt. Zo voorkomt u perssappen bij het inkuilen en verder verlies van voederwaarde. Kuil verdroogde mais zeker niet te laat in. Hoe droger het gewas, hoe moeizamer de mais kan worden verdicht tijdens het inkuilen, waardoor het risico op broei sterk toeneemt..

Hoe stel je het drogestofgehalte vast?

Bij het vaststellen van het drogestofgehalte van stengel en blad is de verkleuring van het blad en de sapstroom in de stengel bepalend. Doorsnijden van een aantal stengels en samenknijpen van het snijvlak, laat zien hoe actief de sapstroom is. De verkleuring van het blad wordt uitgedrukt in het aantal bladeren dat nog voor meer dan 50% groen is. De onderstaande tabel toont de relatie tussen hoedanigheid van de stengel en blad en het droge-stofgehalte.
 

  • Gehele plant nog groen en er loopt vocht uit de stengel 
18%
  • Plant 3/4 groen en stengels nog vochtig
21%
  • Plant half groen en stengel praktisch droog
24%
  • Plant 1/4 groen en stengel geheel droog
27%
  • Plant geen groene delen meer (gewas lijkt dood)
30%